Recenzenci

JÓZEFA BAŁACHOWICZ, prof. zw. dr hab., Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska
URSZULA BARTNIKOWSKA, dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
KATARZYNA BORAWSKA-KALBARCZYK, dr hab., Uniwersytet w Białymstoku, Polska
KRYSTYNA FERENZ, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Polska
TSVETELINA HARAKCHIYSKA, prof., Uniwersytet im. Angeła Kynczewa w Ruse, Bułgaria
ZENON GAJDZICA, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, PAN, Polska
PRZEMYSŁAW GĘBAL, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Warszawski, Polska
KATARZYNA KRASOŃ, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
JITKA LORENZOVÁ, doc. , Uniwersytet Karola, Republika Czeska
NADJEŻDA MICHAJŁOWA-STALJANOWA, prof., Uniwersytet Sofijski, Bułgaria
ANASTACIA A. NICHOLS, Psy.D., Emory University, Atlanta, USA
DANUTA PLUTA-WOJCIECHOWSKA, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
JULIANA POPOVA, prof., Uniwersytet im. Angeła Kynczewa w Ruse, Bułgaria
JANA RACLAVSKA, prof., Uniwersytet w Ostrawie, Republika Czeska
SŁAWOMIRA SADOWSKA, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Gdański, Polska
MAŁGORZATA SUŚWILŁO, prof. dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
ONDŘEJ ŠIMIK, dr, Uniwersytet Ostrawski, Republika Czeska
JOLANTA SZEMPRUCH, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, PAN, Polska
MASANORI MATSUMOTO, dr, Uniwersytet Bond, Australia
AGNIESZKA WEINER, prof. nadzw. dr hab., Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska
MARCIN WLAZŁO, dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Polska

MARZENNA ZAORSKA, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, PAN, Polska
TERESA ŻÓŁKOWSKA, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Polska

Lista recenzentów publikowana jest na stronie internetowej czasopisma raz w roku.