Recenzenci

JOLANTA ANDRZEJEWSKA, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
JÓZEFA BAŁACHOWICZ, prof. zw. dr hab., Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska
URSZULA BARTNIKOWSKA, dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
KATARZYNA BORAWSKA-KALBARCZYK, dr hab., Uniwersytet w Białymstoku, Polska
KRYSTYNA FERENZ, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Polska
TSVETELINA HARAKCHIYSKA, prof., Uniwersytet im. Angeła Kynczewa w Ruse, Bułgaria
ZENON GAJDZICA, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, PAN, Polska
PRZEMYSŁAW GĘBAL, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Warszawski, Polska
MARTA KORENDO, prof. nadzw. dr hab. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
KATARZYNA KRASOŃ, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
HANNA KRAUZE-SIKORSKA, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
JITKA LORENZOVÁ, doc. , Uniwersytet Karola, Republika Czeska
NADJEŻDA MICHAJŁOWA-STALJANOWA, prof., Uniwersytet Sofijski, Bułgaria
OLGA MISECHKO Lwowski Instytut Ekonomii i Turystyki, Ukraina
ANASTACIA A. NICHOLS, Psy.D., Emory University, Atlanta, USA
AGNIESZKA OLECHOWSKA, dr hab., Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska
JULITA ORZELSKA, dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Polska
DANUTA PLUTA-WOJCIECHOWSKA, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
JULIANA POPOVA, prof., Uniwersytet im. Angeła Kynczewa w Ruse, Bułgaria
JANA RACLAVSKA, prof., Uniwersytet w Ostrawie, Republika Czeska
SŁAWOMIRA SADOWSKA, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Gdański, Polska
MAŁGORZATA SUŚWILŁO, prof. dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
ONDŘEJ ŠIMIK, dr, Uniwersytet Ostrawski, Republika Czeska
JOLANTA SZEMPRUCH, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Rzeszowski, PAN, Polska
MASANORI MATSUMOTO, dr, Uniwersytet Bond, Australia
AGNIESZKA WEINER, prof. nadzw. dr hab., Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska
MARCIN WLAZŁO, dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Polska
MARZENNA ZAORSKA, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, PAN, Polska
TERESA ŻÓŁKOWSKA, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Polska

Lista recenzentów publikowana jest na stronie internetowej czasopisma raz w roku.