Zespół redakcyjny

redaktor naczelna
JOANNA SKIBSKA, dr,
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska
kontakt: jskibska@ath.bielsko.pl

sekretarz redakcji
JUSTYNA WOJCIECHOWSKA, dr,
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska
kontakt: jwojciechowska@ath.bielsko.pl

  

redaktor tematyczny
psychologia
COSETTE FOX, prof.,
Holy Cross College, USA

redaktor tematyczny
pedagogika przedszkolna
BOŻENA GRZESZKIEWICZ, dr,
Uniwersytet Szczeciński, Polska

redaktor tematyczny
pedagogika wczesnoszkolna
EWA KOCHANOWSKA, dr hab.,
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska

redaktor tematyczny
pedagogika specjalna
REMIGIUSZ J. KIJAK, dr hab.,
Uniwersytet Warszawski, Polska

redaktor tematyczny
pedagogika społeczna
MIROSLAV PROCHÁZKA, dr,
Uniwersytet Południowej Bohemii, Republika Czeska

 

redaktor tematyczny
pedagogika twórczości, psychologia
URSZULA SZUŚCIK, dr hab.
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

redaktor tematyczny
edukacja matematyczna
STEFFAN ROLLNIK, dr,
Uniwersytet w Rostocku, Niemcy

 

redaktor tematyczny
lingwistyka stosowana
LILIYA MORSKA, prof.,
Narodowy Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie, Ukraina

redaktor językowy
język angielski
KATARZYNA OŻAŃSKA-PONIKWIA,dr hab.,
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska

redaktor statystyczny
PIOTR ZIEWIEC