Sprawozdanie z konferencji Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji, Szczecin 2014
PDF

Słowa kluczowe

brak

Jak cytować

MATERNE, A. Sprawozdanie z konferencji Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji, Szczecin 2014. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 5, 9 grudz. 2015.

Abstrakt

brak

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.100
PDF

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Jaroszyński P., Filozofia kultury, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, red. M.A. Krąpiec i in., Lublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Krąpiec M.A, Kultura, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, red. M.A. Krąpiec i in., Lublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Read H., Sztuka a przemysł. Zasady wzornictwa przemysłowego, przeł. J. Choroszucha, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Wojnar I., Estetyka i wychowanie, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.