Poziom zaniepokojenia rodziców objawami jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym
Konteksty Pedagogiczne nr 1(14)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

jąkanie
niepłynność mówienia
etiologia wieloczynnikowa
niepokój
postawa
emocje

Jak cytować

KOWALCZYK, ŁUKASZ. Poziom zaniepokojenia rodziców objawami jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 14, p. 141-154, 30 cze. 2020.

Abstrakt

Wieloczynnikowa koncepcja jąkania zakłada indywidualną kombinację uzupełniających się czynników, które mogą stanowić przyczynę wystąpienia tego zaburzenia mowy u dziecka. Są to czynniki fizjologiczne, lingwistyczne, psychologiczne oraz środowiskowe. Dwa ostatnie skupiają się m.in. wokół emocji dziecka, które związane są z możliwościami produkowania przez nie wypowiedzi oraz występującymi w związku z tym reakcjami ze strony środowiska. Badania naukowe w sposób wyraźny pokazują, że rodzice nie są winni wystąpienia jąkania u dzieci. Wręcz przeciwnie – to oni stanowią główny, najskuteczniejszy czynnik wspomagający ustępowanie objawów. Coraz częściej bowiem zwraca się uwagę na to, że jąkanie się dziecka wpływa na interakcję między nim a rodzicem. Może to wynikać ze zwiększonego niepokoju wywołanego niepłynnością mowy, zarówno u dziecka, jak i jego rodziców. Przedstawione wyniki badań prezentują poziom niepokoju matek i ojców w związku z objawami jąkania u przedszkolaków, w podziale na wiek dzieci oraz w zestawieniu z oceną logopedyczną niepłynności mówienia.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.248
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Allen, J.L. & Rapee, R.M. (2005). Anxiety disorders. In: P. Graham (ed.), Cognitive Behaviour Therapy for Children and Families, vol. 1 (pp. 300–319). Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Biggart, A., Cook, F.M. & Fry, J. (2006). The Role of Parents in Stuttering Treatment from a Cognitive Behavioural Perspective. In: J. Au-Yeung & M. Leahy (eds.), Pro¬ceedings of the Fifth World Congress on Fluency Disorders, Dublin, Ireland, 25–28th July 2006 (pp. 268–375). International Fluency Association.
Zobacz w Google Scholar

Conture, E. (2001). Stuttering. Its Nature, Diagnosis and Treatment. Boston, MA: Allyn and Bacon.
Zobacz w Google Scholar

Douglas, J. (2005). Behavioural Approaches to Eating and Sleeping Problems in Chil¬dren. In: P. Graham (ed.), Cognitive Behaviour Therapy for Children and Families (pp. 187–206). Cambridge: Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Felsenfeld, S. (1997). Epidemiology and Genetics of Stuttering. In: R. Curlee & G.M. Sie¬gel (eds.), Nature and Treatment of Stuttering. New Directions, vol. 1 (pp. 3–22). Boston, MA: Allyn and Bacon.
Zobacz w Google Scholar

Guitar, B., Kopf-Schaefer, H.K., Donahue-Kilburg, G. & Bond, L. (1992). Parental Verbal Interactions and Speech Rate. A Case Study in Stuttering. Journal of Speech and Hearing Research, 35, 742–754.
Zobacz w Google Scholar

Guitar, B. & Marchinkoski, L. (2001). Influence of Mothers Slower Speech on their Children’s Speech Rate. Journal of Speech and Hearing Research, 44, 853–861.
Zobacz w Google Scholar

Guitar, B. (2006). Stuttering. An Integrated Approach to its Nature and Treatment. Phila¬delphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins.
Zobacz w Google Scholar

Kelman, E. & Nicholas, A. (2013). Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym [Practical Intervention in Early Childhood Stuttering], transl. M. Kądzioła. Gdańsk: Harmonia Universalis.
Zobacz w Google Scholar

Kloth, S.A.M., Janssen, P., Kraaimaat, F.W. & Brutten, G.J. (1995). Communicative Behavior of Mothers of Stuttering and Nonstuttering High-Risk Children Prior to the Onset of Stuttering. Journal of Fluency Disorders, 20(4), 365–377.
Zobacz w Google Scholar

Kloth, S.A.M., Janssen, P., Kraaimaat, F. & Brutten, G.J. (1998). Child and Mother Variables in the Development of Stuttering among High-Risk Children. Journal of Fluency Disorders, 24, 253–256.
Zobacz w Google Scholar

Meyers, S.C. & Freeman, F.J. (1985a). Mother and Child Speech Rates as a Variable in Stuttering and Disfluency. Journal of Speech and Hearing Research, 28, 436–444.
Zobacz w Google Scholar

Meyers, S.C. & Freeman, F.J. (1985b). Interruptions as a Variable in Stuttering and Disfluency. Journal of Speech and Hearing Research, 28, 428–435.
Zobacz w Google Scholar

Miles, S. & Ratner, N.B. (2001). Parental Language Input to Children at Stuttering Onset. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 44, 1116–1130.
Zobacz w Google Scholar

Newman, L.L. & Smit, A.B. (1989). Some Effects of Variations in Response Time Latency on Speech Rate, Interruptions, and Fluency in Children’s Speech. Journal of Speech and Hearing Research, 32, 635–644.
Zobacz w Google Scholar

Plopa, M. (2011). Psychologia rodziny: teoria i badania [Family Psychology: Theory and Research]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Riley, G.D. & Riley, J. (1979). A Component Model for Diagnosing and Treating Children who Stutter. Journal of Fluency Disorders, 4, 279–293.
Zobacz w Google Scholar

Rustin, L., Botterill, W. & Kelman, E. (1996). Assessment and Therapy for Young Fluent Children. Family Interaction. London: Whurr Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Smith, A. & Kelly, E. (1997). Stuttering. A Dynamic, Multifactoral Model. In: R. Curlee & G.M. Siegel (eds.), Nature and Treatment of Stuttering. New Directions (pp. 204– 217). Boston, MA: Allyn and Bacon.
Zobacz w Google Scholar

Tarkowski, Z. (1992). Jąkanie wczesnodziecięce [Early Childhood Stuttering]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Vanryckeghem, M., Brutten, G.J. & Hernandez, L.M. (2005). A Comparative Inves¬tigation of the Speech-Associated Attitude of Preschool and Kindergarten Children who Do and Do Not Stutter. Journal of Fluency Disorders, 30, 307–318.
Zobacz w Google Scholar

Wall, M.J. & Myers, F. (1995). Clinical Management of Childhood Stuttering. Austin, TX: Pro-ed.
Zobacz w Google Scholar

Węsierska, K. & Jeziorczak, B. (2011). Czy moje dziecko się jąka? Przewodnik dla rodzi¬ców małych dzieci, które mają problem z płynnym mówieniem [Is my Child Stuttering? A Guide for Parents of Young Children who Have Problems Speaking Fluently]. Katowice: Centrum Logopedyczne.
Zobacz w Google Scholar

Winslow, M. & Guitar, B. (1994). The Effects of Structured Turn Taking on Disfluen¬cies. A Case Study. Language, Speech and Hearing Services in Schools, 25, 251–257.
Zobacz w Google Scholar

Yairi, E. & Ambrose, N. (2005). Early Childhood Stuttering. For Clinicians by Clinicians. Austin, TX: Pro-ed.
Zobacz w Google Scholar

Zenner, A.A., Ritterman, S.I., Bowen, S. & Gronhord, K.D. (1978). Measurement and Comparison of Anxiety Levels of Parents of Stuttering, Articulatory Defective and Non-Stuttering Children. Journal of Fluency Disorders, 3, 273–283.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.