Poziom zaniepokojenia rodziców objawami jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym
Konteksty Pedagogiczne nr 1(14)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

jąkanie
niepłynność mówienia
etiologia wieloczynnikowa
niepokój
postawa
emocje

Jak cytować

KOWALCZYK, ŁUKASZ. Poziom zaniepokojenia rodziców objawami jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 14, p. 141-154, 30 cze. 2020.

Abstrakt

Wieloczynnikowa koncepcja jąkania zakłada indywidualną kombinację uzupełniających się czynników, które mogą stanowić przyczynę wystąpienia tego zaburzenia mowy u dziecka. Są to czynniki fizjologiczne, lingwistyczne, psychologiczne oraz środowiskowe. Dwa ostatnie skupiają się m.in. wokół emocji dziecka, które związane są z możliwościami produkowania przez nie wypowiedzi oraz występującymi w związku z tym reakcjami ze strony środowiska. Badania naukowe w sposób wyraźny pokazują, że rodzice nie są winni wystąpienia jąkania u dzieci. Wręcz przeciwnie – to oni stanowią główny, najskuteczniejszy czynnik wspomagający ustępowanie objawów. Coraz częściej bowiem zwraca się uwagę na to, że jąkanie się dziecka wpływa na interakcję między nim a rodzicem. Może to wynikać ze zwiększonego niepokoju wywołanego niepłynnością mowy, zarówno u dziecka, jak i jego rodziców. Przedstawione wyniki badań prezentują poziom niepokoju matek i ojców w związku z objawami jąkania u przedszkolaków, w podziale na wiek dzieci oraz w zestawieniu z oceną logopedyczną niepłynności mówienia.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.248
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Allen, J.L. & Rapee, R.M. (2005). Anxiety disorders. In: P. Graham (ed.), Cognitive Behaviour Therapy for Children and Families, vol. 1 (pp. 300–319). Cambridge: Cambridge University Press.
Biggart, A., Cook, F.M. & Fry, J. (2006). The Role of Parents in Stuttering Treatment from a Cognitive Behavioural Perspective. In: J. Au-Yeung & M. Leahy (eds.), Pro¬ceedings of the Fifth World Congress on Fluency Disorders, Dublin, Ireland, 25–28th July 2006 (pp. 268–375). International Fluency Association.
Conture, E. (2001). Stuttering. Its Nature, Diagnosis and Treatment. Boston, MA: Allyn and Bacon.
Douglas, J. (2005). Behavioural Approaches to Eating and Sleeping Problems in Chil¬dren. In: P. Graham (ed.), Cognitive Behaviour Therapy for Children and Families (pp. 187–206). Cambridge: Cambridge University Press.
Felsenfeld, S. (1997). Epidemiology and Genetics of Stuttering. In: R. Curlee & G.M. Sie¬gel (eds.), Nature and Treatment of Stuttering. New Directions, vol. 1 (pp. 3–22). Boston, MA: Allyn and Bacon.
Guitar, B., Kopf-Schaefer, H.K., Donahue-Kilburg, G. & Bond, L. (1992). Parental Verbal Interactions and Speech Rate. A Case Study in Stuttering. Journal of Speech and Hearing Research, 35, 742–754.
Guitar, B. & Marchinkoski, L. (2001). Influence of Mothers Slower Speech on their Children’s Speech Rate. Journal of Speech and Hearing Research, 44, 853–861.
Guitar, B. (2006). Stuttering. An Integrated Approach to its Nature and Treatment. Phila¬delphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins.
Kelman, E. & Nicholas, A. (2013). Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym [Practical Intervention in Early Childhood Stuttering], transl. M. Kądzioła. Gdańsk: Harmonia Universalis.
Kloth, S.A.M., Janssen, P., Kraaimaat, F.W. & Brutten, G.J. (1995). Communicative Behavior of Mothers of Stuttering and Nonstuttering High-Risk Children Prior to the Onset of Stuttering. Journal of Fluency Disorders, 20(4), 365–377.
Kloth, S.A.M., Janssen, P., Kraaimaat, F. & Brutten, G.J. (1998). Child and Mother Variables in the Development of Stuttering among High-Risk Children. Journal of Fluency Disorders, 24, 253–256.
Meyers, S.C. & Freeman, F.J. (1985a). Mother and Child Speech Rates as a Variable in Stuttering and Disfluency. Journal of Speech and Hearing Research, 28, 436–444.
Meyers, S.C. & Freeman, F.J. (1985b). Interruptions as a Variable in Stuttering and Disfluency. Journal of Speech and Hearing Research, 28, 428–435.
Miles, S. & Ratner, N.B. (2001). Parental Language Input to Children at Stuttering Onset. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 44, 1116–1130.
Newman, L.L. & Smit, A.B. (1989). Some Effects of Variations in Response Time Latency on Speech Rate, Interruptions, and Fluency in Children’s Speech. Journal of Speech and Hearing Research, 32, 635–644.
Plopa, M. (2011). Psychologia rodziny: teoria i badania [Family Psychology: Theory and Research]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Riley, G.D. & Riley, J. (1979). A Component Model for Diagnosing and Treating Children who Stutter. Journal of Fluency Disorders, 4, 279–293.
Rustin, L., Botterill, W. & Kelman, E. (1996). Assessment and Therapy for Young Fluent Children. Family Interaction. London: Whurr Publishers.
Smith, A. & Kelly, E. (1997). Stuttering. A Dynamic, Multifactoral Model. In: R. Curlee & G.M. Siegel (eds.), Nature and Treatment of Stuttering. New Directions (pp. 204– 217). Boston, MA: Allyn and Bacon.
Tarkowski, Z. (1992). Jąkanie wczesnodziecięce [Early Childhood Stuttering]. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Vanryckeghem, M., Brutten, G.J. & Hernandez, L.M. (2005). A Comparative Inves¬tigation of the Speech-Associated Attitude of Preschool and Kindergarten Children who Do and Do Not Stutter. Journal of Fluency Disorders, 30, 307–318.
Wall, M.J. & Myers, F. (1995). Clinical Management of Childhood Stuttering. Austin, TX: Pro-ed.
Węsierska, K. & Jeziorczak, B. (2011). Czy moje dziecko się jąka? Przewodnik dla rodzi¬ców małych dzieci, które mają problem z płynnym mówieniem [Is my Child Stuttering? A Guide for Parents of Young Children who Have Problems Speaking Fluently]. Katowice: Centrum Logopedyczne.
Winslow, M. & Guitar, B. (1994). The Effects of Structured Turn Taking on Disfluen¬cies. A Case Study. Language, Speech and Hearing Services in Schools, 25, 251–257.
Yairi, E. & Ambrose, N. (2005). Early Childhood Stuttering. For Clinicians by Clinicians. Austin, TX: Pro-ed.
Zenner, A.A., Ritterman, S.I., Bowen, S. & Gronhord, K.D. (1978). Measurement and Comparison of Anxiety Levels of Parents of Stuttering, Articulatory Defective and Non-Stuttering Children. Journal of Fluency Disorders, 3, 273–283.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.