Terapia zajęciowa z wykorzystaniem muzyki jako forma aktywizacji w okresie starzenia się i starości
PDF

Słowa kluczowe

muzykoterapia
muzykoterapia
terapia zajęciowa
terapia zajęciowa
starość
starość
senior
senior
pomoc
pomoc
wspomaganie
wspomaganie

Jak cytować

BIELA, A. Terapia zajęciowa z wykorzystaniem muzyki jako forma aktywizacji w okresie starzenia się i starości . Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 5, 9 grudz. 2015.

Abstrakt

Muzyka jako jedna z form przekazu i komunikacji międzyludzkiej (głównie za sprawą ujawnienia emocji danego człowieka) jest wykorzystywana z powodzeniem w czasie terapii zajęciowej z seniorami przebywającymi w pla-cówkach wsparcia i opieki. Najczęściej są to warsztaty terapii zajęciowej oraz domy pomocy społecznej. Ta forma terapii stosowana jest nieformalnie w innych placówkach, takich jak uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora. Przybiera ona postać bierną – słuchanie muzyki, ale także czynną – uprawianie muzyki (np. śpiew, komponowanie). Muzyka poprawia stan psychiczny człowieka, ale ma również wpływ na jego fizykalność. Po pierwsze zapobiega, po drugie usprawnia, po trzecie koryguje, a po czwarte leczy.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.93
PDF

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Balejko A., Terapia pedagogiczna w obecnym systemie edukacyjnym, [w:] Terapia pedago­giczna w teorii i praktyce, red. A. Balejko, M. Zińczuk, Białystok 2006.
Zobacz w Google Scholar

Broda-Bajak M., Majewska M., Zabawy muzyczne i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej, „Bliżej Przedszkola” 2010, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Do 2060 r. Polska skurczy się o 8 mln ludzi, „Forbes”, www.forbes.pl/do-2060-r-liczba-ludnosci-polski-moze-sie-zmniejszyc-o8mln,artykuly,159655,1,1.html [dostęp: 30.05.2015].
Zobacz w Google Scholar

Galińska E., Muzykoterapia, [w:] Psychoterapia – teoria, red. L. Grzesiuk, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

http://www.utw.chrzanow.pl/ [dostęp: 01.06.2015].
Zobacz w Google Scholar

http://www.utw.nowytarg.pl/o,nas.html [dostęp: 01.06.2015].
Zobacz w Google Scholar

Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami w zachowaniu, moduły 8.6, 8.7, 8.8, http://v045604.home.net.pl/www3/m6.pdf [dostęp: 31.05.2015].
Zobacz w Google Scholar

Kozaczuk L., Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej. Przewodnik metodyczny, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Maman F., Rola muzyki w XXI wieku, przeł. M. Malarczyk, Lublin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Maultsby M.C. Jr, Racjonalna terapia zachowania. Podręcznik terapii poznawczo­beha­wioralnej, przeł. M. Wirga, Żnin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mielczarek A., Muzykoterapia jako jedna z form terapii zajęciowej dla seniorów w DPS, http://seni.pl/files/muzykoteropia.pdf [dostęp: 31.05.2015].
Zobacz w Google Scholar

Milanowska K., Zasady terapii zajęciowej, [w:] Techniki pracy w terapii zajęciowej, red. K. Milanowska, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Ohme R.K., Łopaciuk K., Muzyka manipuluje naszym mózgiem, „Polityka”, 09.09.2009, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/301437,1,muzyka-manipuluje-na-szym-mozgiem.read [dostęp: 31.05.2015].
Zobacz w Google Scholar

Romanowska B., Siła oddziaływania muzyki na poziomie komórkowym, http://www.barbararomanowska.com/pliki/ obrazki/artykuly/szaman.jpg [dostęp: 31.05.2015].
Zobacz w Google Scholar

Sierankiewicz E., Miejsce terapii pedagogicznej w naukach o wychowaniu, „Rocznik Ko-misji Nauk Pedagogicznych” 1998, t. 51.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do­kumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, „Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej”, 04.02.2014.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.