Muzykoterapia w terapii niepłynności mowy. Opis przypadku
PDF

Słowa kluczowe

jąkanie
diagnoza
terapia
muzykoterapia
rytmika

Jak cytować

TOMICZEK, D. Muzykoterapia w terapii niepłynności mowy. Opis przypadku. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 5, 9 grudz. 2015.

Abstrakt

Artykuł przedstawia opis przypadku pięcioletniego chłopca do-tkniętego niepłynnością mowy, u którego diagnoza logopedyczna wykazała umiarkowany stopień jąkania. Z przyczyn niezależnych od logopedy terapia od-bywała się w warunkach szkolnych, w trakcie zajęć grupowych, z wykorzystaniem metody rytmiki E. Jaques’a-Dalcroze’a, poszerzonych o pracę nad spowolnieniem mowy chłopca. Czynne uczestnictwo w zajęciach muzykoterapii przyniosło mie-rzalną poprawę zarówno mowy dziecka, jak i jego relacji z rówieśnikami.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.96
PDF

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Ambrose N.G., Cox N.J., Yairi E., The genetic basis of persistence and recovery in stutter­ing, „Journal of Speech, Language, and Hearing Research” 1997, Vol. 40 (3).
Zobacz w Google Scholar

Andrews G., Garside R., Kay D., The syndrome of stuttering, „Clinical Development Medica” 1964, 17.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowska-Kuczkiewicz M., Emil Jaques­Dalcroze i jego Rytmika, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Chęciek M., Jąkanie. Diagnoza – terapia – program, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Czaplewska E., Diagnoza zaburzeń rozwoju artykulacji, [w:] Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Gdańsk 2012.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S., Mowa i jej zaburzenia, „Audiofonologia” 1997, t. 10.
Zobacz w Google Scholar

Jeziorańska-Bednarz E., Nielingwistyczne formy przekazu i pracy w procesie terapii zabu­rzeń komunikacji, „Forum Logopedyczne” 2011, nr 19.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek L., Rewalidacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, [w:] Pedagogika rewalidacyjna, red. A. Hulek, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Kelman E., Nicholas A., Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym, tłum. K. Węsierska, Gdańsk 2013.
Zobacz w Google Scholar

Konieczna E.J., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Riper Ch., The nature of stuttering, New Jersey 1982.
Zobacz w Google Scholar

Sommer M., Koch M.A., Paulus W., Weiller C., Büchel C., Disconnection of speech­­relevant brain areas in persistent developmental stuttering, „Lancet” 2002, Vol. 360 (9330).
Zobacz w Google Scholar

Stachyra K., Definiowanie i klasyfikowanie muzykoterapii, [w:] Podstawy muzykoterapii, red. K. Stachyra, Lublin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Szeląg E., Neurobiologiczne korzenie jąkania, „Biuletyn. Czasopismo Polskich Terapeu-tów Mowy” 1996, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Tarkowski Z., Jąkanie, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Tarkowski Z., Jąkanie wczesnodziecięce, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Tarkowski, Z., Humeniuk E., Dunaj J., Jąkanie w wieku przedszkolnym, Olsztyn 2011.
Zobacz w Google Scholar

Węsierska K., Kompleksowa diagnoza jąkania wczesnodziecięcego podstawą skutecznej te­rapii, [w:] Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej (Nowa Logopedia, t. 3), red. M. Michalik, A. Siudak, Z. Orłowska-Popek, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak T., Standard postępowania logopedycznego w przypadku jąkania, „Logopedia” 2008, nr 37.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.