Recenzja książki Romualdy Ławrowskiej i Zbigniewa Nowaka Muzyczne animacje. Aktywne słuchanie, przeżywanie, rozumienie muzyki przez dzieci. Karnawał zwierząt – Camille Saint‑SaËns(Wydawnictwo DUX Recording Producers, Warszawa 2014)
PDF

Słowa kluczowe

brak

Jak cytować

GÓRNIOK-NAGLIK, A. Recenzja książki Romualdy Ławrowskiej i Zbigniewa Nowaka Muzyczne animacje. Aktywne słuchanie, przeżywanie, rozumienie muzyki przez dzieci. Karnawał zwierząt – Camille Saint‑SaËns(Wydawnictwo DUX Recording Producers, Warszawa 2014) . Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 5, 9 grudz. 2015.

Abstrakt

brak

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.97
PDF

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

brak
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.