Czym jest ORCID ID?

ORCID to niezależna organizacja non-profit która przydziela stały identyfikator - ORRCID ID. Ma on za zadanie odróżniać cię unikalnie spośród innych badaczy i zbierać Twoje publikacje i wyniki badań w jednym miejscu. ORCID jest zintegrowany z wieloma platformami wydawniczymi, instytucjami, usługami badawczymi na całym świecie, także z tym czasopismem. Dowiedz się więcej na orcid.org.

Jak i dlaczego używamy ORCID ID?

Niniejsze czasopismo zbiera numery ORCID aby można było zidentyfikować Twoje prace w tym czasopiśmie i dodać je do Twojego dorobku spisanego w ORCID ID za pomoca publicznego i kolienckiego API . Kiedy klikasz przycisk "Autoryzuj" w oknie popup, zostaniesz zapytany o zgodę na użycie Twojego ORCID ID poprzez: registering for an ORCID iD lub jeśli już go posiadasz, zalogujesz się do swojego konta, dajac nam zezwolenie na pobranie Twojego ORCI ID. Robimy to w celu uzyskania pełnej zgodności Twoich prac ze stanem faktycznym.
Dowiedz się wiecej.Co oznacza zalogowanie się do ORCID?.

Gdzie wyświetlany jest ORCID ID?

Powiadamianie o używaniu autoryzowanego ID na twoim koncie jest zaznaczone przez wyświetlanie ikony iD icon przy Twoim profilu użytkownika oraz na stronie artykułu. Dowiedz się więcej Jak ORCID ID powinien być wyświetlany?