Wychowanie osoby w bezpiecznym środowisku edukacyjnym w szkołach średnich Ukrainy: aktualne problemy i wyzwania
PDF (English)

Słowa kluczowe

bezpieczne środowisko
praca wychowawcza
prawa i wolności dzieci
programy wychowawcze
znęcanie się
zapobieganie
przeciwdziałanie
przemocy
bezpieczeństwo dziecka

Jak cytować

PRIMAKOVA, V.; MORSKA, L. Wychowanie osoby w bezpiecznym środowisku edukacyjnym w szkołach średnich Ukrainy: aktualne problemy i wyzwania. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, p. 63-71, 28 cze. 2019.

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest aktualnym problemom wychowania studentów i uczniów, w szczególności organizacji pracy wychowawczej w ukraińskich instytucjach edukacyjnych związanej z bezpieczeństwem dzieci i ich dobrostanem. W pracę wpisano strategiczne priorytety krajowe, w tym realizację Krajowego Programu Społecznego „Krajowy plan działania na rzecz wdrażania Konwencji ONZ o prawach dziecka” do 2021 r. – jego główne zasady i oświadczenia, cel i zadania zostały przeanalizowane. Podkreślono nowoczesne podejścia do procesu przeciwdziałania przemocy w środowisku szkolnym, jak również kwestie zapewniające prawa, wolności i interesy dzieci, które znajdują odzwierciedlenie w koncepcjach obecnych programów wychowawczych. W szczególności zdefiniowano potencjał uniwersalnego programu wychowawczego „Osobista godność, bezpieczeństwo życia, pozycja obywatelska”.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.11263
PDF (English)

Bibliografia

Absalamova, K.Z. (2013). Особливості соціального статусу, соціальних ролей та альтруїзму у підлітків, що використовують булінг у відносинах [Osoblyvosti sotsialnoho status, sotsialnych rolej ta altruizmu u pidlitkiv, shcho vykorystovuyut bullying u vidnosynach]. Соціальна психологія [Sotsialna psychologia], 55, 65–76.
Derzhavna sotsialna prohrama “Natsionalny plan dij shchodo realizatsii Konventsii OON pro prava dytyny”, na period do 2021 roku (postanova # 453 vid 30 travnia 2018 roku)], Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/ed20120601 [accessed: 21.12.2018].
Osobysta hidnist. Bezpeka zhyttia. Hromadianska pozytsia. (2012). Програма виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми [Prohrama vychovnoi roboty z uchniamy z pytan protydii torhivli liudmy; Ed. I. D. Zvierieva, Zh.V. Petrochko]; наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко, К.: ТОВ «Основа».
Ożańska-Ponikwia, K. (2017). Positive psychology in the classroom setting from the point of view of the pre-service teachers, Konteksty Pedagogiczne, 2(9), s. 49–57.
Seon-eon, J. (2010). Courage is contagious, says Vujicic. JoongAng Daily.
Stelmakh, S. (2011). Булінг у школі та його наслідки [Bullying u shkoli ta yoho naslidky]. In: В.І. Сипченка (ред), Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць [Humanizatsia navchalno-vychovnoho protsesu: zbirnyk naukovych prats], Вип LVІ. Слов’янськ: СДПУ.
Tsiuman, T.P., Boichuk, N.І. (2018). Кодекс безпечного освітнього середовища [Kodeks bezpechnoho osvitnioho seredovyshcha]: метод. посіб., Київ.
UNICEF. (2015). Булінг – важлива проблема для дітей в Україні. ЮНІСЕФ розпочинає кампанію проти булінгу [Bullying – vazhlyva problema dla ditei v Ukraini. UNICEF rozpochynaye kampaniyu proty bulinhu], Available at: https://unicef.org [accessed: 20.01.2019].
Vorontsova, Е. (2017). Профілактика та подолання булінгу у закладах освіти [Profilaktyka ta podolannia bulinhu u zakladach osvity]. Available at: http://xn--d1acjtrgde.kiev.ua/2017/08/24/profilaktika-ta-podolannya-bulinguu-zakladah-osviti/ [accessed: 26.10.2018].
Vujicic, N. (2014). Безпечна школа [Bezpechna shkola], Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/bezpechna-shkola-nik-vujchich-video [accessed: 2.02.2019].
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.