Wspieranie autonomii ucznia: samoocena w doskonaleniu umiejętności pisania w języku angielskim
PDF (English)

Słowa kluczowe

autonomia uczących się
samoocena
umiejętnośc pisania po angielska
wychowanie autonomiczne

Jak cytować

SUKHENKO, O. Wspieranie autonomii ucznia: samoocena w doskonaleniu umiejętności pisania w języku angielskim. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, p. 53-61, 28 cze. 2019.

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest problemowi nauczania uczniów odpowiedzialności za swoje osiągnięcia naukowe. Niezależny i autonomiczny uczeń jest równym partnerem nauczyciela w procesach nauczania i uczenia się. Autor artykułu proponuje technikę samooceny, która pozwala uczniowi rozwinąć samodzielność i zdobyć autonomię, oraz bada rolę autonomii w poprawie umiejętności pisania w języku angielskim wśród uczniów ukraińskich szkół średnich. Zaproponowana technika samooceny składa się z trzech etapów, z których pierwszy obejmuje samoocenę formalnych umiejętności pisania przez samych uczniów. Drugi krok zakłada samoocenę w zakresie doskonalenia umiejętności pisania po angielsku. Ostatni krok obejmuje samoocenę ulepszonych umiejętności pisania. Zgodnie z celem badań, zadania związane z samooceną dały uczniom możliwość rozwijania autonomii i niezależności. Uczestnikami badania było 4 nauczycieli i 40 uczniów dziewiątej klasy ukraińskich szkół średnich.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.11253
PDF (English)

Bibliografia

Benson, P. (2001). Teaching and Researching Autonomy in Language Learning. Harlow: Pearson Education Limited.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment Structured overview of all CEFR scales, https://rm.coe.int/168045b15e. [accessed 12.05.2019]

Evans, V. (2017). Successful Writing. Intermediate. London: Express Publishing.

Holec, H. (1981). Autonomy and foreign language learning. Oxford: Pergamon.

Lamb, T. (2007). Learner autonomy and teacher autonomy: Synthesising an agenda. In: T. Lamb and R. Hayo (eds.), Learner and Teacher Autonomy: Concepts, Realities and Responses (pp. 269–285). Amsterdam: John Benjamins Publishing.

Little, D. (2007). Language Learner Autonomy: Some Fundamental Considerations Revisited. Innovation in Language Learning and Teaching, 1(1), 14–29.

Macaro, E. (2007). The shifting dimensions of language learner autonomy. In: T. Lamb and R. Hayo (eds.), Learner and Teacher Autonomy: Concepts, Realities and Responses (pp. 47–63). Amsterdam: John Benjamins Publishing.

Mackey, A. (2006). Feedback, Noticing and Instructed Second Language Learning. Applied linguistics, 27(3), 405–430.

Morska, L. (2017). ESP (English For Specific Purposes) – implications for teaching, Konteksty Pedagogiczne, 2(9), 165–175.

Nasonova, E. (2009). Razvitiye uchebnoy avtonomii studentov neyazykovykh vuzov pri obuchenii inoyazychnomu obshcheniyu. Vestnik gumanitarnogo fakul'teta Ivanovskogo gosudarstvennogo khimiko-tekhnologicheskogo universiteta, 4, 318–322.

Tassinari, M. (2010). Autonomes Fremdsprachenlernen: Komponenten, Kompetenzen, Strategien. Frankfurt am Main: Lang.

Tassinari, M. (2012). Kompetenzen für Lernerautonomie einschätzen, fördern und evaluieren. Fremdsprachen Lehren und Lernen, 41(1), 10–24.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.