Zrelatywizowane kulturowo kryteria inteligencji a sytuacja społeczno- ‐edukacyjna dzieci z niepełnosprawnościami w Burundi. Komunikat z badań
PDF (English)

Słowa kluczowe

dzieci z niepełnosprawnościami
edukacja
inteligencja

Jak cytować

SUPERSON, B. Zrelatywizowane kulturowo kryteria inteligencji a sytuacja społeczno- ‐edukacyjna dzieci z niepełnosprawnościami w Burundi. Komunikat z badań. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, 3 kwi. 2019.

Abstrakt

Artykuł prezentuje sytuację społeczno-edukacyj- ną burundyjskich dzieci dotkniętych niepełnosprawnościami, zarówno natury psychicznej, jak i fizycznej. Przedstawione badania odpowiadają na pytanie, jakie cechy dominują w po- strzeganiu przez burundyjskie dzieci osób inteligentnych i jak w tym kontekście pozycjonuje się status społeczny i edukacyjny dzieci z niepełnosprawnościami. Analizie jakościowej poddane zostały wyniki badań przeprowadzonych wśród burundyjskiej młodzieży z Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Bużumburze oraz społecznych aktywistów działających na rzecz środowiska dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem spo- łecznym. Analiza badań wykazała istnienie czterech głównych cech, którymi uczniowie opisują osobę inteligentną: poważna, pracowita, dzielna i grzeczna.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.112225
PDF (English)

Bibliografia

1. Czarnecki, M. (2015). Wybory w Burundi. Strzały na ulicach, tysiąc osób dziennie ucieka
z kraju [Elections in Burundi. Shots in the streets, thousands of people flee the country eve-
ry day]. Gazeta Wyborcza, 21.07.2015, http://wyborcza.pl/1,75399,18399594,wybory-
w-burundi-strzaly-na-ulicach-tysiac-osob-dziennie-ucieka.html [accessed: 11.11.2018].

2. HRW (2018). Burundi, Events of 2017, https://www.hrw.org/world-report/2018/country-
chapters/burundi [accessed: 11.11.2018].

3. Institut de Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi (2018). Annuaires du
Ministere de l’Education, http://www.isteebu.bi/index.php/presentation-generale-
des-secteurs [accessed: 11.11.2018].

4. Ministerstwo Spraw Zagranicznych [Ministry of Foreign Affairs] (2018). Ostrzeżenia
dla podróżujących [Alerts for Travelers], https://polakzagranica.msz.gov.pl/Burundi,
,ostrzezenie,dla,podrozujacych,15w392544.html [accessed: 11.11.2018].
OMS (2018). Profil sanitaire du pays, https://www.who.int/countries/bdi/fr/ [accessed:
10.11.2018].

5. Polska Pomoc [Polish Aid] (2018). Milenijne Cele Rozwoju [Millennium Development
Goals], https://www.polskapomoc.gov.pl/Milenijne,Cele,Rozwoju,53.html#cele
[accessed: 12.11.2018].

6. UNDP (2018a). Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update,
http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statisti-
cal_update.pdf [accessed: 11.11.2018].

7. UNDP (2018b). Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update
Briefing note for countries on the 2018 Statistical Update Burundi,
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/BDI.pdf [accessed:
11.11.2018].

8. UNDP (2018c). Human Development Report 2018, http://www.hdr.undp.org/en/2018-
update [accessed: 30.10.2018].

9. UNHCR (2018). Burundi situation, http://www.unhcr.org/burundi-situation.html
[accessed: 9.11.2018].

10. Urząd Statystyczny w Lublinie [Statistical Office in Lublin] (2018). Dane Głównego
Urzędu Statystycznego [Data from the Central Statistical Office], https://lublin.stat.gov.
pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portret_wojewodztwa/wojewodztwo_lubel-
skie.pdf [accessed: 21.10.2018].

11. https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights [accessed: 13.08.2019].

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska |  Katedra Pedagogiki Akademia Techniczno-Humanistyczna | Ul. Willowa 2 (budynek B, p. 110) | 43-309 Bielsko-Biała oraz w formie skanu przesłać poprzez system OJS.

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne