The use of multimedia technologies as means of improvementin the process of english language training of future doctors
PDF (English)

Słowa kluczowe

multimedia,
przyszli lekarze
szkolenie w języku angielskim

Jak cytować

RUSALKINA, L. The use of multimedia technologies as means of improvementin the process of english language training of future doctors. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 11, p. 55–63, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.21155. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/23. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

Wykorzystanie multimediów ma szczególne znaczenie w naucza-niu języka obcego studentów szkół medycznych, ponieważ opanowanie języ-ka w sztucznych warunkach, czyli poza naturalnym środowiskiem językowym, wymaga stworzenia sytuacji stymulujących komunikację w danym języku. Wy-korzystanie technologii informatycznych w połączeniu z metodologią projektu pozwala studentom zastosować swoją wiedzę i umiejętności w praktyce i zwiększa motywację do nauki języka obcego.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.21155
PDF (English)

Bibliografia

Banartseva, A.V. (2014). Multimedia technologies in the process of learning a foreign language for special purposes. Concept, 20, 136–140.

Baranova, N.A. (2013). Multimedia as a subject of didactic research. Concept, 3, 1–5.

Bryzhina, T.S. (2012). The use of multimedia in teaching English in a technical college. Linguamobilis, 2, 159–166.

Cherednichenko, G.A. (2014). Multimedia use to optimize the process of learning a business foreign language. Proceedings of St. Petersburg State University of Culture and Arts, 202, 114–118.

Ma, Q. (2007). From monitoring users to controlling user actions. A new perspective on the user-centred approach to CALL. Computer Assisted Language Learning, 20(4), 297–321.

Mayer, R.E. (2005). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. New York: Cambridge University Press.

Murphy, J.M. & Stoller, F.L. (eds.). (2001). Sustained-content language teaching. An emerging definition, TESOL Journal, 10, 3–5.

Rakhimova, A.E. (2012). Advantages of using computer technology in teaching for-eign languages. Foreign Languages at School, 10, 56–60.

Threlkeld, R. & Brzoska, K. (1994). Research in distance education. In: B. Willis (ed.), Distance education. Strategies and tools (p. 41–66). New Jersey: Educational Technol-ogy Publications.

Tsai, S.C. (2010). Developing and Integrating Courseware for Oral Presentations into ESP Learning Contexts. Computers & Education, 55(3), 1245–1258.

Vasilovskaya, V.N. (2008). The use of multimedia as one of the means of intensifica-tion of independent work in the study of a foreign language. News of the Southern Federal University, 4, 230–234.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.