Zabawy cyfrowe w procesie uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym – szanse i wyzwania w kontekście edukacji 4.0
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf

Słowa kluczowe

dziecko
zabawa
cyfrowa zabawa
uczenie się
nowe technologie
epizody wspólnego zaangażowania dziecko – dorosły

Jak cytować

KRAUZE-SIKORSKA, H.; SIKORSKA, J. Zabawy cyfrowe w procesie uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym – szanse i wyzwania w kontekście edukacji 4.0. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 121–136, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

Małe dzieci dorastają dziś w nowym kontekście kulturowym, w którym ewolucja technologii stworzyła nowe możliwości zabawy. Jako dorośli stajemy jednak przed swoistym wyzwaniem, aby wprowadzając dziecko w świat narzędzi TIK, stworzyć mu możliwość tego, by mogło, wykorzystując nowe narzędzia technologiczne, uczyć się – bawiąc i bawić – ucząc się, a równocześnie zdobywać umiejętności niezbędne współczesnemu człowiekowi, takie jak kreatywność, mobilność czy analityczno-syntetyczne spojrzenie na otaczające zjawiska. Celem artykułu jest, na podstawie literatury przedmiotu i prowadzonych badań, próba odpowiedzi na pytania dotyczące istoty zabawy cyfrowej, jej znaczenia w procesie uczenia się dziecka w wieku przedszkolnym, ale też wymagań, które musi spełnić dorosły (rodzic, nauczyciel), by zabawa cyfrowa znalazła miejsce w przestrzeni edukacyjnej i stała się znaczącym elementem przy-gotowania dziecka do życia w realiach, w których rzeczywistość wchodzi w synergię ze światem wirtualnym.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.273
pdf

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Arnott, L. (2016). An ecological exploration of young children’s digital play: Framing young children’s social experiences with technologies in early childhood. Early Years, 36(3), 271–288. DOI: 10.1080/09575146.2016.1181049.
Zobacz w Google Scholar

Bąk, A. (2015). Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego. Fundacja Dzieci Niczyje, https://fdds.pl/wpcontent/uploads/2016/05/ Bak_Korzystanie_z_urzadzen_mobilnych_raport.pdf [dostęp: 18.04.2020].
Zobacz w Google Scholar

Bird, J. i Edwards, S. (2015). Children Learning to Use Technologies Through Play: A Digital Play Framework. British Journal of Educational Technology, 46(6), 1149– 1160. DOI: 10.1111/bjet.12191.
Zobacz w Google Scholar

Bolstad, R. (2004). The Role and Potential of ICT in Early Childhood Education: A Review of New Zealand and International Literature. Wellington: Ministry of Education, https://www.nzcer.org.nz/system/files/ictinecefinal.pdf [dostęp: 18.04.2020].
Zobacz w Google Scholar

Chau, C.L. (2014). Positive Technological Development for Young Children in the Context of Children’s Mobile Apps. Medford, MA: Tufts University Press.
Zobacz w Google Scholar

Clements, D.H, Nastasi, B.K. i Swaminathan, S. (1993). Young children and computers: Crossroads and directions from research. Young Children, 48(2), 56–64.
Zobacz w Google Scholar

Cordes, C. i Miller, E. (2000). Fool’s gold: A critical look at computers in childhood. College Park, MD: Alliance for Childhood.
Zobacz w Google Scholar

Dembo, M. (1977). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Edwards, S. (2018). Digital Play. W: R.E. Tremblay, M. Boivin i R. DeV. Peters (red.), Encyclopedia on Early Childhood Development, http://www.child-encyclopedia.com/ play-based-learning/according-experts/digital-play [dostęp: 10.05.2020].
Zobacz w Google Scholar

Fleer, M. (2014). The demands and motives afforded through digital play in early childhood activity settings. Learning, Culture and Social Interaction, 3(3), 202–209. DOI: 10.1016/j.lcsi.2014.02.012.
Zobacz w Google Scholar

Foley, J. (1994). Key concepts in ELT: Scaffolding. ELT Journal, 48(1), 101–102.
Zobacz w Google Scholar

Goldstein, J. (2011). Technology and play. W: P. Nathan i A.D. Pellegrini (red.), The Oxford Handbook of the Development of Play (s. 322–341). Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Johnson, J. i Christie, J. (2009). Play and digital media. Computers in the schools: Interdisciplinary Journal of Practice, Theory, and Applied Research, 26(4), 284–289. DOI: 10.1080/07380560903360202.
Zobacz w Google Scholar

Kervin, L. i Verenikina, I. (2018). Children at play: Digital resources in home and school contexts. W: G. Goodliff, N. Canning, J. Parry i L. Miller (red.), Young children’s play and creativity: Multiple voices (s. 99–112). London: Taylor and Francis.
Zobacz w Google Scholar

Klus-Stańska, D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Zobacz w Google Scholar

Krauze-Sikorska, H. (2013). Uczenie się i nauczanie wspomagane komputerowo w procesie edukacji dzieci o specjalnych potrzebach. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik i A. Wąsiński (red.), Edukacja małego dziecka, t. 6: Wybrane obszary aktywności (s. 259–280). Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Marsh, J. (2010). Young children’s play in online virtual worlds. Journal of Early Childhood Research, 8(1), 23–39. DOI: 10.1177/1476718X09345406.
Zobacz w Google Scholar

Marsh, J., Plowman, L., Yamada-Rice, D., Bishop, J. i Scott, F. (2016). Digital play: A new classification. Early Years, 5146, 1–12. DOI: 10.1080/09575146.2016.1167675.
Zobacz w Google Scholar

Ohler, J.B. (2010). Digital Community, Digital Citizen. New York: Corwin Press.
Zobacz w Google Scholar

O’Mara, J. i Laidlaw, L. (2011). Living in the iworld: Two literacy researchers reflect on the changing texts and literacy practices of childhood. English Teaching: Practice & Critique, 10(4), 149–159.
Zobacz w Google Scholar

Plowman, L., McPake, J. i Stephen, C. (2008). Just picking it up? Young children learning with technology at home. Cambridge Journal of Education, 38(3), 303–319. DOI: 10.1080/03057640802287564.
Zobacz w Google Scholar

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon MCB University Press, 9(5), 1–6. DOI: 10.1108/10748120110424816.
Zobacz w Google Scholar

Sikorska, J. (2017). Edutainment – w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających trójwymiarowemu uczeniu się w okresie późnego dzieciństwa. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik i B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), Edukacja małego dziecka. Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej, t. 12 (s. 191–205). Kraków: Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Sikorska, J. (2019). Mobile applications and computer programs in early childhood education. 13. Education & Educational Research, 6(4), 317–326. DOI: 10.5593/ SWS.ISCSS.2019.4/S13.041.
Zobacz w Google Scholar

Stephen, C. i Edwards, S. (2018). Playing and learning in the digital age: A cultural and critical perspective. London: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Stephen, Ch., Stevenson, O. i Adey, C. (2013). Young children engaging with technologies at home: The influence of family context. Journal of Early Childhood Research, 11(2), 149–164.
Zobacz w Google Scholar

UNICEF (2017). The State of the World’s Children 2017: Children in a digital world, https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_ENG_WEB.pdf [dostęp: 18.04.2020].
Zobacz w Google Scholar

Verenikina, I. i Kervin, L. (2011). iPads, digital play and preschoolers. He Kupu, 2(5), 4–16.
Zobacz w Google Scholar

Wing, J.M. (2006). Computational Thinking. COMMUNICATIONS OF THE ACM, 49(3), 33–35. DOI: 10.1145/1118178.1118215.
Zobacz w Google Scholar

Wood, D., Bruner, J.S. i Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem – solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ epdf/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x [dostęp: 8.05.2020].
Zobacz w Google Scholar

World Economic Forum (2016a). The future of jobs and skills, http://reports.weforum. org/future-of-jobs-2016/chapter-1-the-future-of-jobsand-skills [dostęp: 8.05.2020].
Zobacz w Google Scholar

World Economic Forum Report (2016b). New Vision for Education: Fostering social and emotional learning through technology, http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_ Vision_for_Education.pdf [dostęp: 8.05.2020].
Zobacz w Google Scholar

Xiaoming, L. i Qing, L. (2015). Digital Mobile Games in Education. W: Y. Zheng (red.), Encyclopedia of Mobile Phone Behavior (s. 454–465). Hershey, PA: IGI Global.
Zobacz w Google Scholar

Zigler, E. i Valentine, J. (red.) (1979). Project Head Start: A Legacy of the War on Poverty. New York: The Free Press–Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Copyright (c) 2020 Konteksty Pedagogiczne