Edukacja żywieniowa dziecka sześcioletniego – potrzeby i wyzwania
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf

Słowa kluczowe

edukacja żywieniowa
jedzenie
dziecko
doświadczenia dziecka
przedszkole
wczesna edukacja dziecka

Jak cytować

SAMBORSKA, I. Edukacja żywieniowa dziecka sześcioletniego – potrzeby i wyzwania. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 153–165, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

W artykule podjęto problem edukacji żywieniowej najmłodszych. Zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia konkretnych działań w sferze edukacji zmierzających do podnoszenia stanu świadomości, kształtowania umiejętności oraz postaw zapewniających dokonywanie prawidłowych wyborów żywieniowych. Wskazano na czynniki indywidualne, społeczne i kulturowe mające wpływ na kwestie związane z wyborem jedzenia. W celu ukazania zróżnicowanego charakteru tych uwarunkowań dokonano analizy doświadczeń dzieci związanych z jedzeniem. W badaniach poszukiwano próby odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie nadają dzieci podstawowym kategoriom związanym z żywnością i żywieniem. Istotne było rozpoznanie, jakiego rodzaju jedzenie pojawia się w wypowiedziach badanych oraz w jakich kontekstach dzieci sytuują te wypowiedzi. Przedmiotem badania były wypowiedzi 20 dzieci sześcioletnich. Kontekst badania uwzględniał perspektywę indywidualną (osobistą) i społeczną doświadczeń dziecka. Metodą badania była analiza treści. Z przeprowadzonych analiz wynika, że sfera żywności i żywienia zajmuje ważne miejsce w życiu dziecka. Zwraca uwagę specyfika postrzegania żywności oraz przestrzeni związanej z żywieniem przez badanych, bogactwo zastosowań produktów żywnościowych oraz różnorodność kontekstów, w jakich się pojawiają. Na tle dokonanych analiz zwrócono uwagę na wskazywane w literaturze zagadnienie alfabetyzmu żywieniowego. Wyróżniono cele oraz zadania edukacji żywieniowej i żywnościowej. Wskazano na potrzeby i wyzwania edukacji żywieniowej oraz konieczność prowadzenia takiej edukacji od najmłodszych lat.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.275
pdf

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Babbie, E. (2009). Podstawy badań społecznych, tłum. W. Bedkiewicz et al. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Contento, I.R. (2018). Edukacja żywieniowa, tłum. O. Siara, M. Guzowska i W. Szczepański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
Zobacz w Google Scholar

Czerniawska, O. (2015). Jedzenie jako sytuacja edukacyjna, od natury do kultury. W: B. Juraś-Krawczyk i E. Woźnicka (red.), Jedzenie jako sytuacja edukacyjna i społeczna (s. 13–21). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego, tłum. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Korzycka, M. i Wojciechowski, P. (2017). System prawa żywnościowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
Zobacz w Google Scholar

Kvale, S. (2012). Prowadzenie wywiadów, tłum. A. Dziuban. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Mazur, J. (red.) (2015). Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka–HBSC 2015.
Zobacz w Google Scholar

Myszkowska-Ryciak, J. i Harton, A. (2018). Eating Healthy, Growing Healthy: Impact of a Multi-Strategy Nutrition Education on the Assortments of Beverages Served in Preschools, Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(1355), 1–10. DOI: 10.3390/ijerph15071355.
Zobacz w Google Scholar

Parasecoli, F. (2019). Food Studies: Where Do We Go from Here? W: P. Hamera, A.K. Kuropatnicki i A. Piskorz (red.), Food and Drink in Contexts (s. 7–9). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Zobacz w Google Scholar

Rysha, A., Gjergji, T.M. i Ploeger, A. (2017). Nutritional status of preschool children attending kindergartens in Kosovo. Journal of Health, Population and Nutrition, 36(26), 1–8. DOI: 10.1186/s41043-017-0105-1.
Zobacz w Google Scholar

Silverman, D. (2009). Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, tłum. M. Głowacka-Grajper i J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Skinder, M. i Kulpa, E. (2019). Charakterystyka demograficzna, edukacja, zdrowie i spędzanie wolnego czasu polskich dzieci w latach 2010–2017. W: D. Jaroszewska- Choraś, A. Kilińska-Pękacz i A. Wedeł-Domaradzka, (red.), Prawa dziecka. Perspektywa prywatnoprawna i społeczna (s. 317–341). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk, T. (2015). Tożsamość z garnka i z patelni – nieintencjonalne alternatywne wychowanie. W: B. Juraś-Krawczyk i E. Woźnicka (red.), Jedzenie jako sytuacja edukacyjna i społeczna (s. 149–169). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Weker, H. (2017a). Rozwijanie preferencji smakowych. W: B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka (s. 365). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Weker, H. (2017b). Zasady prawidłowego żywienia. W: B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka (s. 359–364). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Woynarowska, B. (2014). Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży i jej cele. W: B. Woynarowska (red.), Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli gimnazjum (s. 11–13). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Zobacz w Google Scholar

Woynarowska, B. (red.) (2017a). Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Woynarowska, B. (2017b). Edukacja żywieniowa – definicje, cele, fazy, adresaci. W: B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka (s. 366–369). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Woynarowska, B. (2017c). Edukacja żywieniowa dzieci i młodzieży w rodzinie, przedszkolu i szkole. W: B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka (s. 376–379). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Woynarowska, B. (2017d). Specyfika edukacji żywieniowej dzieci i młodzieży. W: B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka (s. 369–375). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Woynarowska-Sołdan, M. i Woynarowska, B. (2017). Przedszkole promujące zdrowie. Poradnik dla przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, https://www.ore.edu.pl/2018/02/przedszkole-promujace-zdrowie/ [dostęp: 30.12.2019].
Zobacz w Google Scholar

Woźnicka, E. (2015). Bariery w zdrowym odżywianiu w opinii dorosłych. W: B. Juraś- Krawczyk i E. Woźnicka (red.), Jedzenie jako sytuacja edukacyjna i społeczna (s. 121– 136). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.