Kompleksowa diagnoza jąkania u polskojęzycznych dzieci w wieku szkolnym – badania normalizacyjne i psychometryczne Baterii testów do oceny zachowań (BAB)
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

jąkanie
diagnoza
dzieci
Bateria testów do oceny zachowań (BAB)

Jak cytować

WĘSIERSKA, K.; VANRYCKEGHEM, M.; KRAWCZYK, A. Kompleksowa diagnoza jąkania u polskojęzycznych dzieci w wieku szkolnym – badania normalizacyjne i psychometryczne Baterii testów do oceny zachowań (BAB). Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 261–276, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

Bateria testów do oceny zachowań dla dzieci w wieku szkolnym, które się jąkają (BAB) to narzędzie diagnostyczne do samooceny afektywnych, behawioralnych i kognitywnych komponentów jąkania. Narzędzie, w skład którego wchodzą cztery podtesty, pozwala na diagnozowanie u jąkających się dzieci w wieku szkolnym różnych aspektów związanych z jąkaniem. Podtesty SSC-ER (Lista kontrolna sytuacji komunikacyjnych – reakcje emocjonalne) i SSC-SD (Lista kontrolna sytuacji komunikacyjnych – zakłócenia w mowie) oceniają, jaki jest poziom lęku – jakie są reakcje emocjonalne i jakich zakłóceń w określonych sytuacjach mownych doświadcza dziecko. BCL (Lista zachowań) – umożliwia identyfikowanie zachowań wykorzystywanych przez dziecko, by radzić sobie z jąkaniem. Z kolei CAT (Test do badania postaw związanych z komunikowa-niem się) pokazuje, jakie są przekonania dziecka, jak myśli ono o swoim sposobie wypowiadania się. Międzykulturowe badania BAB potwierdziły przydatność testu jako narzędzia do diagnozy różnicowej oraz możliwość wykorzystania podtestów do formu-łowania celów terapii. Taki typ wielowymiarowego narzędzia do oceny jąkania u dzieci nie był do tej pory dostępny w Polsce. W artykule zaprezentowano wyniki badań normalizacyjnych i psychometrycznych dokonanych w związku z pracami adapta-cyjnymi nad polską wersją BAB (w przygotowaniu do druku).

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.281
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5TM, 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Inc.
Zobacz w Google Scholar

Bernardini, S., Vanryckeghem, M., Brutten, G., Cocco, L. & Zmarich, C. (2009). Communication attitude of Italian children who do and do not stutter. Journal of Communication Disorders, 42, 155–161.
Zobacz w Google Scholar

Brutten, G. (1975). Stuttering: Topography, assessment and behavior change strategies. In: J. Eisenson (ed.), Stuttering a second symposium (pp. 199–262). New York, NY: Harper and Row.
Zobacz w Google Scholar

Brutten, G. & Vanryckeghem, M. (2007). Behavior Assessment Battery for school-age children who stutter. San Diego, CA: Plural Publishing, Inc.
Zobacz w Google Scholar

Brutten, G.J. & Vanryckeghem, M. (2003a). Behavior Assessment Battery: Adults. A multi-dimensional and evidence-based approach to diagnostic and therapeutic decision making for children who stutter. Destelbergen: Stichting Integratie Gehandicapten.
Zobacz w Google Scholar

Brutten, G.J. & Vanryckeghem, M. (2003b). Behavior Assessment Battery: Children. A multi-dimensional and evidence-based approach to diagnostic and therapeutic decision making for children who stutter. Destelbergen: Stichting Integratie Gehandicapten.
Zobacz w Google Scholar

Chęciek, M. (2001). Kwestionariusz Cooperów do Oceny Jąkania. Zarys terapii. Podręcznik [Cooper Questionnaire for Stuttering Assessment. Overview of therapy. Manual]. Lublin: Wydawnictwo Fundacji Orator.
Zobacz w Google Scholar

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, JN: Erlbaum.
Zobacz w Google Scholar

Cordes, A. & Ingham, R. (1999). Effects of time-interval judgment training on real-time measurement of stuttering. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 42, 862–879.
Zobacz w Google Scholar

Craig, A. (2010). The association between quality of life and stuttering. Journal of Fluency Disorders, 35, 159–160.
Zobacz w Google Scholar

Craig, A., Blumgart, E. & Tran, Y. (2009). The impact of stuttering on the quality of life of adults who stutter. Journal of Fluency Disorders, 34, 61–71.
Zobacz w Google Scholar

Gačnik, M. & Vanryckeghem, M. (2014). The Slovenian Communication Attitude Test (CAT-SLO): A comparison of the communication attitude of Slovenian children who do and do not stutter. Cross-Cultural Communication, 10(5), 85–91.
Zobacz w Google Scholar

Góral-Półrola, J. & Tarkowski, Z. (2012a). Skala Samooceny i Oceny Jąkania [Self- Assessment and Assessment Stuttering Scale]. Lublin–Kielce: Wydawnictwo Fundacji Orator–Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach.
Zobacz w Google Scholar

Góral-Półrola, J. & Tarkowski, Z. (2012b). Skala Motywacji do Terapii Jąkania [Motivation for Stuttering Therapy Scale]. Lublin: Wydawnictwo Fundacji Orator.
Zobacz w Google Scholar

Guitar, B. (2014). Stuttering: An integrated approach to its nature and treatment (4th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Zobacz w Google Scholar

Ingham, R. & Cordes, A. (1992). Interclinic differences in stuttering-event counts. Journal of Fluency Disorders, 17, 171–176.
Zobacz w Google Scholar

Jelčić Jakšić, S. & Brestovci, B. (2000). Communication attitudes of children who stutter and those who do not. Journal of Fluency Disorders, 25, 208.
Zobacz w Google Scholar

Kawai, N., Healey, C., Nagasawa, T. & Vanryckeghem, M. (2012). Communication Attitude of Japanese School-Age Children Who Stutter. Journal of Communication Disorders, 45, 348–354.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowski, Z.M. (2003). Próba sylabowa do oceny niepłynności mówienia [The Syllable Test for the Assessment of Speech Dysfluency]. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.
Zobacz w Google Scholar

Manning, W. & DiLollo, A. (2018). Clinical decision making in fluency disorders (4thed.). San Diego, CA: Plural Publishing, Inc.
Zobacz w Google Scholar

Smith, K.A., Iverach, L., O’Brian, S., Kefalianos, E. & Reilly, S. (2014). Anxiety of children and adolescents who stutter: A review. Journal of Fluency Disorders, 40, 22–34. DOI: 10.1016/j.jfludis.2014.01.003.
Zobacz w Google Scholar

Tarkowski, Z. (1992). Kwestionariusz Niepłynności Mówienia i Logofobii (Diagnoza i terapia jąkania) [Speech Disfluency and Logophobia Questionnaire (Diagnosis and Therapy of Stuttering)]. Lublin: Wydawnictwo Fundacji Orator.
Zobacz w Google Scholar

Tichenor, S.E. & Yaruss, J.S. (2019). Stuttering as Defined by Adults Who Stutter. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 62, 4356–4369.
Zobacz w Google Scholar

Vanryckeghem, M. (2007). Evidence-based assessment: From puzzle pieces to a client-centered picture. Perspectives on Fluency and Fluency Disorders, 17, 12–15.
Zobacz w Google Scholar

Vanryckeghem, M. (2018). Wielowymiarowa, oparta na dowodach diagnoza prowadząca do wielopłaszczyznowej terapii jąkania [Evidence-based, multi-dimensional assessment leading to multi-modal stuttering treatment]. In: K. Węsierska & K. Gaweł (eds.), Zaburzenia płynności mowy [Fluency disorders] (pp. 30–43). Gdańsk: Harmonia Universalis.
Zobacz w Google Scholar

Vanryckeghem, M. & Brutten, G.J. (2015). KiddyCAT. Test do badania postaw związanych z komunikowaniem się jąkających się dzieci w wieku przedszkolnym [KiddyCAT. Communication Attitude Test for Preschool and Kindergarten Children Who Stutter]. Gdańsk: Harmonia Universalis.
Zobacz w Google Scholar

Vanryckeghem, M. & Brutten, G. (2017). The Behavior Assessment Battery for School-Age Children Who Stutter. Trento: Edizioni Centro Studi Erickson.
Zobacz w Google Scholar

Vanryckeghem, M. & Brutten, G.J. (2018). The Behavior Assessment Battery for Adults Who Stutter. San Diego, CA: Plural Publishing, Inc.
Zobacz w Google Scholar

Vanryckeghem, M. & Brutten, G.J. (2020a). Behavior Assessment Battery for school-age children Who stutter–Revised. Unpublished manuscript.
Zobacz w Google Scholar

Vanryckeghem, M. & Brutten, G.J. (2020b). The Behavior Assessment Battery for School-age Children Who Stutter. Portoroz: Center za Komunikacijo.
Zobacz w Google Scholar

Węsierska, K. & Jeziorczak, B. (2016). DJ – Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym [DS – Diagnosis of Stuttering in Preschool Children]. Katowice: Komlogo.
Zobacz w Google Scholar

Węsierska, K., Vanryckeghem, M., Jeziorczak, B. & Wilk, B. (2014). Porównanie postaw komunikacyjnych mówiących płynnie i jąkających się polskojęzycznych dzieci w wieku przedszkolnym [A comparison of communicative attitudes of stuttering and nonstuttering Polish-speaking preschool children]. Forum Logopedyczne, 22, 70–79.
Zobacz w Google Scholar

Węsierska, K. & Vanryckeghem, M. (2015). A comparison of communicative attitudes among stuttering and nonstuttering Polish preschoolers using the KiddyCAT. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 193c, 278–284.
Zobacz w Google Scholar

Węsierska, K., Vanryckeghem, M., Krawczyk, A., Danielowska, M., Faściszewska, M. & Tuchowska, J. (2018). Behavior Assessment Battery: Normative and psychometric investigation among Polish adults who do and do not stutter. American Journal of Speech-Language Pathology, 27, 1224–1234. DOI: 10.1044/2018_AJSLP-ODC11-17-0187.
Zobacz w Google Scholar

Yairi, E. & Seery, C.H. (2011). Stuttering. Foundations and Clinical Applications. Upper Saddle River: Pearson Education.
Zobacz w Google Scholar

Yaruss, J.S. & Quesal, R.W. (2004). Stuttering and the International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF): An Update. Journal of Communication Disorders, 37, 35–52.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.