Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kontekście uzdolnień i umiejętności graficznego ukazywania brył – wybrane zagadnienia
pdf

Słowa kluczowe

graficzne obrazowanie
uzdolnienia
bryły
student
edukacja elementarna
zawód nauczyciela

Jak cytować

PIWOWARSKA, E. Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kontekście uzdolnień i umiejętności graficznego ukazywania brył – wybrane zagadnienia. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 17, p. 147–158, 29 grudz. 2021.

Abstrakt

Dominująca u dzieci właściwość, jaką jest całościowe poznawanie świata, implikuje w edukacji potrzebę stopniowego wprowadzania uczniów w postrzeganie różnych jego części. Stąd w kształceniu nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej czynnikiem podnoszącym poziom zdobywanych kompetencji jest wzmacnianie doświadczeń w zakresie percepcji wzrokowej i działań ukierunkowanych na kształcenie przestrzennej wyobraźni, które są istotne do zrozumienia zasadności prowadzenia z dziećmi działań opierających się również na kształtowaniu przestrzennym.
W konsekwencji prowadzono badania, których celem było ustalenie związku między uzdolnieniami studentów kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna a umiejętnościami obserwowania i kodowania za pomocą języka plastyki form trójwymiarowych. Starano się w nich uzyskać odpowiedzi na pytanie dotyczące zależności między umiejętnościami tworzenia obrazów obserwowanych układów brył a wskazanymi przez studentów uzdolnieniami. Dodatkowym problemem stało się ustalenie poziomu umiejętności tworzenia przez przyszłych nauczycieli edukacji elementarnej obrazów obserwowanych układów przestrzennych przedmiotów.
Realizacja zadań dydaktycznych w ramach prowadzonej w szkole podstawowej aktywności plastycznej i technicznej, która obejmuje – obok tworzenia kompozycji płaskich – równie ważne formowanie przestrzenne i działalność konstrukcyjną, wymaga od nauczycieli zrozumienia zasadności podejmowania takich czynności już na najwcześniejszym poziomie nauczania. Poszukiwanie i stosowanie różnorodnych pomocy dydaktycznych wspomagających u dzieci rozwój zmysłu konstrukcyjnego i wyobraźni przestrzennej może mieć duże znaczenie dla nauczania geometrii na kolejnym stopniu edukacyjnym oraz orientacji w świecie zewnętrznym.

https://doi.org/10.19265/kp.2021.2.17.325
pdf

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Gra przestrzenna, http://bityl.pl/u3JY4 [dostęp: 14.01.2021].
Karbowniczek, J. (2008). Zasada nauczania. W: A. Marzec, E. Sadowska i E. Piwowarska (red.), Nowe oblicza pedagogiki. Pojęcia, przedstawiciele, literatura (s. 132–133). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza.
Ordon, U. (2008). Funkcje i zadania nauczycieli. W: A. Marzec, E. Sadowska i E. Piwowarska (red.), Nowe oblicza pedagogiki. Pojęcia, przedstawiciele, literatura (s. 134– 137). Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza.
Piwowarska, E. (2019). Poznawanie i rysowanie brył przez dzieci w wieku 3–9 lat – ujęcie procesualne i edukacyjne. Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza.
Połącz kulki w figury – karty pracy – figury przestrzenne, http://bityl.pl/zRpng [dostęp: 14.01.2021].
Selvi, K. (2010). Teachers’ Competencies. Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, 7(1), 167–175. DOI: 10.5840/cultura20107133, https:// www.researchgate.net/publication/283961538_Teachers’_Competencies [dostęp: 15.01.2021].
Szempruch, J. (2013). Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Śliwerski, B. (2010). Myśleć jak pedagog. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.