The image of dragon in literature. Pedagogical perspectiveon the basis of John Ronald Reuel Tolkien’s Hobbit
Pdf (English)

Słowa kluczowe

Hobbit
Tolkien
smok
bohater
rozwój moralności

Jak cytować

HYLA, A. The image of dragon in literature. Pedagogical perspectiveon the basis of John Ronald Reuel Tolkien’s Hobbit. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 11, p. 207-218, 12 grudz. 2018.

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na analizie literackiej postaci smoka, od-nosząc się do Hobbita J.R.R. Tolkiena jako przykładu, przy wykorzystaniu per-spektywy pedagogicznej. Smok jako antagonista jest powracającym motywem literackim, zwłaszcza w literaturze fantastycznej, razem z bohaterem reprezentuje trudną i niejednoznaczną walkę dobra ze złem. Smok Smaug oraz stykające się z nim postacie, wraz z ich kodami moralnymi i motywacjami, są analizowa-ne w kontekście innych podobnych klasycznych dzieł literackich, np. Beowulf. Następnie autor przedstawia, jak dyskusja o postaci antagonisty w klasie, przy użyciu różnych metod kształtowania moralności, może korzystnie wpłynąć na rozwój kodeksu moralnego i inteligencji emocjonalnej dzieci.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.211207
Pdf (English)

Bibliografia

Beowulf. Epos walki tyleż średniowiecznej co i współczesnej. (2010), trans. R. Stiller. Kra-ków: Vis-á-Vis/Etiuda.
Edda Poetycka. (1986), trans. A. Załuska-Strömberg. Wrocław: Ossolineum.Grzybek, G. (2007). Etyka, rozwój, wychowanie. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Aka-demii Techniczno-Humanistycznej.
Jung, C.G. (1989). Memories, Dreams, Reflections, trans. R. Winston & C. Winston. New York: Vintage Books.
Łagan, A. (2015). Jestem ogniem, jestem śmiercią. Smoki w twórczości Tolkiena w świetle mitologii skandynawskiej poematu o Beowulfie. Ex Nihilo, 13.
Rateliff, J.D. (2007). The History of The Hobbit. Part Two: Return to Bag-End. Boston: Houghton Mifflin Harcourt. Shapiro, L.E. (1999). Jak wychować dziecko o wysokim EQ?, trans. E. Różycka, War-szawa: Prószyński i S-ka. English Edition: Shapiro, L.E. (1997). How to raise a child with a high EQ. New York: HarperCollins.
Tolkien, J.R.R. (2008). Dzieci Hurina, trans. A. Sylwanowicz. Warszawa: Prószyński i S-ka. English Edition: Tolkien, J.R.R. (2014). The Children of Húrin. New York: HarperCollins.
Tolkien, J.R.R. (1997). Hobbit, czyli tam i z powrotem, trans. M. Skibniewska. War-szawa: Iskry.
Tolkien, J.R.R. (2000). Silmarillion, trans. M. Skibniewska, Warszawa.
Tolkien, J.R.R. (1981). 25 To the editor of the “Observer”. In: H. Carpenter (ed.), The Letters of J.R.R. Tolkien. London: George Allen & Unwin, https://timedotcom.files.wordpress.com/2014/12/the_letters_of_j.rrtolkien.pdf [accessed: 27.12.2018].
Tolkien, J.R.R. (2012a). Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia, trans. M. Frąc & C. Frąc. Warszawa: Wydawnictwo AMBER. English Edition: Tolkien, J.R.R. (2014). The Lord of the Rings. The Fellowship of the Ring. New York: HarperCollins.
Tolkien, J.R.R. (2012b). Władca Pierścieni. Powrót Króla, trans. M. Frąc & C. Frąc, Warszawa: Wydawnictwo AMBER. English Edition: Tolkien, J.R.R. (2014). The Lord of the Rings. The Return of the King. New York: HarperCollins.
Wierciński, A. (2004). Antropologiczny szkic o Antypersonie. In: A. Wierciński, Magia i religia. Szkice z antropologii religii (p. 187–201). Kraków: Wydawnictwo Nomos.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne