The image of dragon in literature. Pedagogical perspectiveon the basis of John Ronald Reuel Tolkien’s Hobbit
Pdf (English)

Słowa kluczowe

Hobbit
Tolkien
smok
bohater
rozwój moralności

Jak cytować

HYLA, A. The image of dragon in literature. Pedagogical perspectiveon the basis of John Ronald Reuel Tolkien’s Hobbit. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 11, p. 207–218, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.211207. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/34. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na analizie literackiej postaci smoka, od-nosząc się do Hobbita J.R.R. Tolkiena jako przykładu, przy wykorzystaniu per-spektywy pedagogicznej. Smok jako antagonista jest powracającym motywem literackim, zwłaszcza w literaturze fantastycznej, razem z bohaterem reprezentuje trudną i niejednoznaczną walkę dobra ze złem. Smok Smaug oraz stykające się z nim postacie, wraz z ich kodami moralnymi i motywacjami, są analizowa-ne w kontekście innych podobnych klasycznych dzieł literackich, np. Beowulf. Następnie autor przedstawia, jak dyskusja o postaci antagonisty w klasie, przy użyciu różnych metod kształtowania moralności, może korzystnie wpłynąć na rozwój kodeksu moralnego i inteligencji emocjonalnej dzieci.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.211207
Pdf (English)

Bibliografia

Beowulf. Epos walki tyleż średniowiecznej co i współczesnej. (2010), trans. R. Stiller. Kra-ków: Vis-á-Vis/Etiuda.

Edda Poetycka. (1986), trans. A. Załuska-Strömberg. Wrocław: Ossolineum.Grzybek, G. (2007). Etyka, rozwój, wychowanie. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Aka-demii Techniczno-Humanistycznej.

Jung, C.G. (1989). Memories, Dreams, Reflections, trans. R. Winston & C. Winston. New York: Vintage Books.

Łagan, A. (2015). Jestem ogniem, jestem śmiercią. Smoki w twórczości Tolkiena w świetle mitologii skandynawskiej poematu o Beowulfie. Ex Nihilo, 13.

Rateliff, J.D. (2007). The History of The Hobbit. Part Two: Return to Bag-End. Boston: Houghton Mifflin Harcourt. Shapiro, L.E. (1999). Jak wychować dziecko o wysokim EQ?, trans. E. Różycka, War-szawa: Prószyński i S-ka. English Edition: Shapiro, L.E. (1997). How to raise a child with a high EQ. New York: HarperCollins.

Tolkien, J.R.R. (2008). Dzieci Hurina, trans. A. Sylwanowicz. Warszawa: Prószyński i S-ka. English Edition: Tolkien, J.R.R. (2014). The Children of Húrin. New York: HarperCollins.

Tolkien, J.R.R. (1997). Hobbit, czyli tam i z powrotem, trans. M. Skibniewska. War-szawa: Iskry.

Tolkien, J.R.R. (2000). Silmarillion, trans. M. Skibniewska, Warszawa.

Tolkien, J.R.R. (1981). 25 To the editor of the “Observer”. In: H. Carpenter (ed.), The Letters of J.R.R. Tolkien. London: George Allen & Unwin, https://timedotcom.files.wordpress.com/2014/12/the_letters_of_j.rrtolkien.pdf [accessed: 27.12.2018].

Tolkien, J.R.R. (2012a). Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia, trans. M. Frąc & C. Frąc. Warszawa: Wydawnictwo AMBER. English Edition: Tolkien, J.R.R. (2014). The Lord of the Rings. The Fellowship of the Ring. New York: HarperCollins.

Tolkien, J.R.R. (2012b). Władca Pierścieni. Powrót Króla, trans. M. Frąc & C. Frąc, Warszawa: Wydawnictwo AMBER. English Edition: Tolkien, J.R.R. (2014). The Lord of the Rings. The Return of the King. New York: HarperCollins.

Wierciński, A. (2004). Antropologiczny szkic o Antypersonie. In: A. Wierciński, Magia i religia. Szkice z antropologii religii (p. 187–201). Kraków: Wydawnictwo Nomos.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.