Elementy doświadczenia estetycznego a odbiór dzieła muzycznego. Wybrane aspekty
PDF

Słowa kluczowe

doświadczenie estetyczne
, odbiór dzieła muzycznego
emocja muzyczna

Jak cytować

MICZKA-PAJESTKA, M.; LORENC, J. Elementy doświadczenia estetycznego a odbiór dzieła muzycznego. Wybrane aspekty . Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 5, 9 grudz. 2015.

Abstrakt

W artykule opisany i przeanalizowany został problem odbioru dzie-ła muzycznego i kształtowania się w owym odbiorze elementów doświadczenia estetycznego. Omówiono wybrane elementy tego doświadczenia, ze szczególnym uwzględnieniem emocji muzycznej. Rozważono również wybrane koncepcje i teorie estetyczne, których autorzy analizowali istotę i porządek odbioru utworu muzycznego. Podjęto także kwestię kontekstu społeczno-kulturowego kształto-wania dzieł sztuki i sposobów ich odbioru, a zwłaszcza sposobów słuchania dzieł muzycznych. Wskazano na swoistą zależność pomiędzy doświadczeniem estetycz-nym a przyjętą definicją sztuki. Starano się również zwrócić uwagę na otwartość w poetyce nowej muzyki.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.88
PDF

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Eco U., Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł. J. Ga-łuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreiberg, M. Oleksiuk, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Eco U., Sztuka, przeł. P. Salwa, M. Salwa, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gołąb M., Spór o granice poznania dzieła muzycznego, Toruń 2012.
Zobacz w Google Scholar

Meyer L.B., Emotion and Meaning in Music, Chicago–London 1956.
Zobacz w Google Scholar

Meyer L.B., Meaning in Music and Information Theory, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1957, 15.
Zobacz w Google Scholar

Meyer L.B., Some Remarks on Value and Greatness in Music, „The Journal of Aesthetics and Art Criticism” 1959, 17.
Zobacz w Google Scholar

Moles A., Théorie de l’information et perception esthétique, Paris 1958.
Zobacz w Google Scholar

Pareyson L., Estetica. Teoria della formatività, Bologna 1960.
Zobacz w Google Scholar

Pousseur H., La nuova sensibilità musicale, „Incontri Musicali” 1958, n. 2.
Zobacz w Google Scholar

Welsch W., Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, przeł. K. Guczalska, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Copyright (c) 2015 Konteksty Pedagogiczne