Elementy klasycznej techniki wokalnej w procesie doskonalenia głosu mówionego
PDF

Słowa kluczowe

emisja głosu
klasyczna technika wokalna
głos mówiony

Jak cytować

KOŁODZIEJ, G. P. Elementy klasycznej techniki wokalnej w procesie doskonalenia głosu mówionego. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 5, 9 grudz. 2015.

Abstrakt

Obecnie wielu ludzi wykorzystuje w pracy zawodowej swój głos jako narzędzie. Są to nauczyciele, wykładowcy, aktorzy, politycy, prezenterzy te-lewizyjni, lektorzy. Ta grupa używa głosu głównie w mowie. Natomiast wokaliści, aktorzy i wreszcie księża wykorzystują oprócz mowy również śpiew. Pomiędzy mową i śpiewem nie ma zasadniczych różnic, ponieważ mowa i śpiew opierają się na tych samych procesach fizjologicznych. Istnieją natomiast różnice ilościowe (głębszy oddech, większe natężenie dźwięku itd.). Należy pamiętać, że wokaliści posługują się różnymi technikami śpiewu, dzięki którym uzyskują pożądaną ja-kość głosu. Uzasadnione jest zatem zastosowanie elementów na przykład śpiewu klasycznego w treningu głosu mówionego. Może to nie tylko stanowić sposób doskonalenia emisji głosu, ale również stać się narzędziem terapii czy rehabilitacji głosu.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.90
PDF

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Binkuńska E., Higiena i emisja głosu mówionego, Bydgoszcz 2012.
Zobacz w Google Scholar

Brégy W., Elementy techniki wokalnej, Kraków 1974.
Zobacz w Google Scholar

Cygańska J., Zarys metodyki nauczania śpiewu solowego, Poznań 1963.
Zobacz w Google Scholar

http://mamzdrowie.pl/niezwykla-terapia-spiewem/ [dostęp: 02.07.2015].
Zobacz w Google Scholar

http://www.biomedical.pl/aktualnosci/terapia-spiewem-pomaga-pacjentom-po-uda-rze-mozgu-4500.html [dostęp: 02.07.2015].
Zobacz w Google Scholar

Klajman S., Tworzenie głosu, [w:] Higiena głosu śpiewaczego, red. J. Krassowski, Gdańsk 1990.
Zobacz w Google Scholar

Mielnik M.I., Badania nad zastosowaniem elementów śpiewu klasycznego w rehabilitacji chorych z zaburzeniami głosu, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Prygoń S., Interpretacja. Mówię, czytam, wygłaszam, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Romaniszyn B., Z zagadnień sztuki i pedagogiki wokalnej,Kraków 1957.
Zobacz w Google Scholar

Sielużycki C., Wybrane wiadomości z anatomii i fizjologii do użytku nauczycieli i uczniów szkół muzycznych, cz. 3: Zarys budowy i czynności narządu głosu (foniatria), Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

Sobierajska H., Uczymy się śpiewać, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Szkiełkowska A., Kazanecka E., Emisja głosu, wskazówki metodyczne, Warszawa 2011. Toczyska B., Sarabanda w chaszczach (ćwiczenia samogłosek), Gdańsk 1997.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.