Folklorystyczne źródła mazurków Fryderyka Chopina w kontekście pracy pedagogicznej
PDF

Słowa kluczowe

rubato
mazurek
Chopin
folklor
pianistyka
muzyka

Jak cytować

OWCZARZ, J. Folklorystyczne źródła mazurków Fryderyka Chopina w kontekście pracy pedagogicznej. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 5, 9 grudz. 2015.

Abstrakt

Artykuł skupia się na naświetleniu zjawisk w mazurkach Chopi-na, które mają swoje źródło w muzyce folkowej, oraz wskazaniu sposobów na przybliżenie ich uczniowi. Głównym założeniem jest, że ważny element w pracy pedagogicznej nad tymi utworami to zestawienie mazurków Chopina z muzyką folkową i ukazanie ich punktów stycznych. Szczególny nacisk kładziony jest tu na zjawiska agogiczne, zwłaszcza tempo rubato.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.95
PDF

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Bobrowska J.R., Polska folklorystyka muzyczna. Dzieje zbiorów i badań oraz charaktery­styka cech stylistycznych polskiej muzyki ludowej, Katowice 2000.
Zobacz w Google Scholar

Chomiński J.M., Chopin, Kraków 1978.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska G., Tańcujże dobrze. Tańce polskie, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Iwaszkiewicz J., Chopin, Kraków 1984.
Zobacz w Google Scholar

Lange R., Pawlak A., Krzyżaniak B., Folklor Kujaw, Poznań 2001.
Zobacz w Google Scholar

Leichtentritt H., Analyse von Chopin’schen Klavierwerke, Bd. 2, Berlin 1922.
Zobacz w Google Scholar

Miketta J., Mazurki, Kraków 1949.
Zobacz w Google Scholar

Paschałow W., Chopin a polska muzyka ludowa, przeł. zespół red. PWM, Kraków 1951.
Zobacz w Google Scholar

Smendzianka R., Jak grać Chopina – próba odpowiedzi, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski M., Chopin: człowiek, dzieło rezonans, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Windakiewiczowa H., Wzory ludowej muzyki polskiej w mazurkach Fryderyka Chopina. Studium muzykologiczne, Kraków 1926.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.