Folklorystyczne źródła mazurków Fryderyka Chopina w kontekście pracy pedagogicznej
PDF

Słowa kluczowe

rubato
mazurek
Chopin
folklor
pianistyka
muzyka

Jak cytować

OWCZARZ, J. Folklorystyczne źródła mazurków Fryderyka Chopina w kontekście pracy pedagogicznej. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 5, 2015. DOI: 10.19265/kp.2015.2.5.95. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/95. Acesso em: 24 lip. 2024.

Abstrakt

Artykuł skupia się na naświetleniu zjawisk w mazurkach Chopi-na, które mają swoje źródło w muzyce folkowej, oraz wskazaniu sposobów na przybliżenie ich uczniowi. Głównym założeniem jest, że ważny element w pracy pedagogicznej nad tymi utworami to zestawienie mazurków Chopina z muzyką folkową i ukazanie ich punktów stycznych. Szczególny nacisk kładziony jest tu na zjawiska agogiczne, zwłaszcza tempo rubato.

https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.95
PDF

Bibliografia

Bobrowska J.R., Polska folklorystyka muzyczna. Dzieje zbiorów i badań oraz charaktery­styka cech stylistycznych polskiej muzyki ludowej, Katowice 2000.

Chomiński J.M., Chopin, Kraków 1978.

Dąbrowska G., Tańcujże dobrze. Tańce polskie, Warszawa 1991.

Iwaszkiewicz J., Chopin, Kraków 1984.

Lange R., Pawlak A., Krzyżaniak B., Folklor Kujaw, Poznań 2001.

Leichtentritt H., Analyse von Chopin’schen Klavierwerke, Bd. 2, Berlin 1922.

Miketta J., Mazurki, Kraków 1949.

Paschałow W., Chopin a polska muzyka ludowa, przeł. zespół red. PWM, Kraków 1951.

Smendzianka R., Jak grać Chopina – próba odpowiedzi, Warszawa 2000.

Tomaszewski M., Chopin: człowiek, dzieło rezonans, Kraków 2010.

Windakiewiczowa H., Wzory ludowej muzyki polskiej w mazurkach Fryderyka Chopina. Studium muzykologiczne, Kraków 1926.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.