Arteterapia jako interwencja wychowawcza ukierunkowana na relacje społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym
PDF (English)

Słowa kluczowe

terapia sztuką
relacje rówieśnicze
nowe rozwiązania wychowawcze
edukacja elementarna

Jak cytować

SZCZELINA-SZCZOTKA, A. Arteterapia jako interwencja wychowawcza ukierunkowana na relacje społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, p. 105-119, 28 cze. 2019.

Abstrakt

Dzieci w młodszym wieku szkolnym przechodzą okres wzmożonego nabywania kompetencji emocjonalno-społecznych, a także zawiązywania pierwszych relacji interpersonalnych. Ważne jest, by proces ten przebiegał harmonijnie i był właściwie stymulowany. W dobie współczesnych zagrożeń jest to wyzwanie dla pedagogów, które zmusza do poszukiwania nowych, atrakcyjnych, a zarazem prostych dla dzieci metod oddziaływania wychowawczego – by mało inwazyjnie, dyskretnie i subtelnie wpływać na młodego człowieka oraz jego motywacje w obszarze umiejętności emocjonalno-społecznych z zakresu relacji rówieśniczych. Niniejszy tekst jest opisem badań nad wykorzystaniem metod arteterapeutycznych w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym w obszarze relacji rówieśniczych. Autorka stara się dowieść, że arteterapia może stać się odpowiedzią na współczesne wyzwania wychowawcze i wpływać na relacje rówieśnicze dzieci w młodszym wieku szkolnym.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.112105
PDF (English)

Bibliografia

Chmielniecka-Płaskota, A., Łoza, B. and Szulc, W. (2014). Podstawy arteterapii [The Basics of Art Therapy] In: A. Chmielniecka-Płaskota and B. Łoza (eds.), Arteterapia [Art Therapy], PART 1 (pp. 13–20). Warszawa: Difin.

Florczykiewicz, J. (2015). Interdyscyplinarność arteterapii – sztuka jako przestrzeń działania arteterapeutycznego, Student niepełnosprawny [The Interdisciplinarity of Art Therapy - Art as a Therapeutic Space. A Disabled Student]. Szkice i Rozprawy [Sketches and Dissertations], 15(8), pp. 25–42.

Gilroy, A. (2009). Arteterapia – badania i praktyka [Art Therapy – Research and Practice]. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Glińska-Lachowicz, A. (2010). Arteterapia w warsztacie pedagoga resocjalizacyjnego – opinie studentów (doniesienie z badań własnych) [Art Therapy in the Work of a Rehabilitation Pedagogue - Student Opinions (A Report from Own Research)]. In: W. Szulc (ed.), Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich [Art Therapy as an Academic Discipline in European Countries] (pp. 151–164). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gładyszewska-Cylulko, J. (2007). Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii [Supporting the Development of Shy Children through Visualization and Other Art Therapy Techniques]. Kraków: Impuls.

Gładyszewska-Cylulko, J. (2011). Arteterapia w pracy pedagoga [Art Therapy in the Work of a Teacher]. Kraków: Impuls.

Gulińska-Grzeluszka, D. (2011). Muzykoterapia dzieci agresywnych [Music Therapy for Aggressive Children]. Łódź: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Łodzi.

Janicki, A. (1990).Arteterapia [Art. Therapy]. In: L. Hanek i M. Passella (eds.), Arteterapia [Art Therapy] (pp. 14–22). Wrocław: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Kuciapiński, M.J. (2013). Wpływ arteterapii na rozwój osobowy dzieci w wieku przedszkolnym [The Impact of Art Therapy on the Personal Development of Preschool Children]. Pedagogika Rodziny [Family Pedagogy], 3(3), pp. 17–35.

Malinowska, J., Jabłońska, M. (2016). Przez edukację artystyczną i środowiskową do zrównoważonego rozwoju [Through Artistic and Environmental Education to Sustainable Development]. Konteksty Pedagogiczne [Pedagogical Contexts]1(6), pp. 67–85.

Pikała, A. and Sasin, M. (2016). Arteterapia, scenariusze zajęć [Art Therapy, Class Scenarios]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szabelska, G. (2012).Diagnostyczna funkcja terapii sztuką: zastosowanie analizy rysunku rodziny w procesie wczesnego rozpoznawania dziecka krzywdzonego w środowisku rodzinnym [The Diagnostic Function of Art Therapy: the Use of Family Drawing Analysis in the Process of Early Recognition of Child Abuse in Family Environment]. In: B. Kaczorowska and W. Karolak (eds.), Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych [Art Therapy. From Theoretical Considerations to Practical Applications] (pp. 297–314). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.