Komunikacja Ukraińskich Uczniów w Sieciach Społecznościowych: Aspekty Językowe i Pedagogiczne
Konteksty Pedagogiczne nr 1(14)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

sieci społecznościowe
komunikacja w sieciach społecznościowych
adaptacja amglicyzmu
czystość języka ojczystego
kompetencje

Jak cytować

MORSKA, L.; SIMKOVA, I. Komunikacja Ukraińskich Uczniów w Sieciach Społecznościowych: Aspekty Językowe i Pedagogiczne. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 14, p. 67–81, 2020. DOI: 10.19265/kp.2020.1.14.244. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/244. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

W artykule przedstawiono badanie wpływu komunikacji sieciowej na rozwój kompetencji komunikacyjnej w języku ojczystym uczniów w ukraińskim środowisku sieci społecznościowych. Stwierdzono statystycznie, że używanie języka angielskiego jest dość powszechne w codziennym dyskursie uczniów starszych klas (klasy 9–11), a liczba angielskich słów zintegrowana z ich komunikacją w języku ukraińskim wzrasta wraz z wiekiem uczniów. Sposoby takiej integracji (mechanizmy adaptacji anglicyzmów) zostały zdefiniowane (neoderywatywy, zapożyczone słowa, neosemantyzmy) na podstawie analizy czatów w sieci Telegram uczniów klas 9, 10 i 11.
Udowodniono również, że uczniowie nie mają tendencji do świadomego posługiwania się słowami angielskimi, a zatem poinformowani o konieczności zachowania czystości języka ojczystego, przystępują do wyboru słów ukraińskich, unikając niepotrzebnego używania języka angielskiego. Konkretne procedury pedagogiczne pomagają uczniom zdawać sobie sprawę z rozwoju kompetencji komunikacyjnych w zakresie używania obcych słów w interakcjach w sieci społecznościowej.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.244
pdf (English)

Bibliografia

Baron, N.C. (2008). Always on: Language in an Online and Mobile World. Oxford: Oxford University Press.

Christison, M. & Murray, D. (2014). What English Language Teachers Need to Know, Vol 3. New York: Routledge.

Crystal, D. (2011). Internet Linguistics: A Student Guide. New York: Routledge.

Danet, B. (2001). Cyberpl@y: Communicating online. Oxford: Berg Publishers.

Davies, S. (2016). How Has Social Media Changed Language? https://socialnomics. net/2016/10/27/how-has-social-media-changed-language/ [accessed: 4.01.2020].

Ellison, N.B. & Boyd, D. (2013). Sociality through Social Network Sites. In: W.H. Dutton (ed.), The Oxford Handbook of Internet Studies (pp. 151–172). Oxford: Oxford University Press.

Fuchs, C. (2008). Internet and Society: Social Theory in the Information Age. New York: Routledge.

Lantz-Andersson, A. (2017). Language play in a second language: Social media as contexts for emerging Sociopragmatic competence. Education and Information Technologies, 2017, https://doi.org/10.1007/s10639-017-9631-0.

Kaptiurova, V.V. (2011). Leksychni osoblyvosti povidomlen u Twitter [Lexical peculiarities of messages in Twitter]. Мовні і концептуальні картини світу, 33, 228–232.

Kaptiurova, V.V. (2013). Osoblyvosti komunikatsii v anglijskomu, rosijskomu ta ukrainskomu prostori sotsialnych merezh [Peculiarities of communication in English, Russian and Ukrainian social networks]. Мовні і концептуальні картини світу, 46(2), 63–72.

Kyrylova, І.P. (2013). Osoblyvosti anglitsyzmiv u suchasnych nimetskii ta ukrainskii movach [Peculiarities of anglicisms in modern German and Ukrainian languages]. Мовні і концептуальні картини світу, 43(2), 174–181.

Kompantseva, L.F. (2007). Internet-komunikatsiya: kognityvno-pragmatychnyi ta lingvokulturolohichnyi aspekty [Internet-communication: Cognitive-pragmatic and linguocultural aspects]. Dissertation abstract. Kyiv: Institute of Linguistics named after О.О. Potebnia.

Rachmatullina, S. (2009). Yazykovaya igra v rossijskoi blogosfierie [Language play in Russian blogging], http://www.philol.msu.ru/~slavmir2009/data/12.pdf [accessed: 4.01.2020].

Shpytalnyi, V. (2016). Vykorystannia ukrainskoi movy v sotsialnych merezhach [The use of Ukrainian in social networks]. Kharkiv: NTU “KhPI”.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.