Komunikacja Ukraińskich Uczniów w Sieciach Społecznościowych: Aspekty Językowe i Pedagogiczne
Konteksty Pedagogiczne nr 1(14)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

sieci społecznościowe
komunikacja w sieciach społecznościowych
adaptacja amglicyzmu
czystość języka ojczystego
kompetencje

Jak cytować

MORSKA, L.; SIMKOVA, I. Komunikacja Ukraińskich Uczniów w Sieciach Społecznościowych: Aspekty Językowe i Pedagogiczne. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 14, p. 67-81, 30 cze. 2020.

Abstrakt

W artykule przedstawiono badanie wpływu komunikacji sieciowej na rozwój kompetencji komunikacyjnej w języku ojczystym uczniów w ukraińskim środowisku sieci społecznościowych. Stwierdzono statystycznie, że używanie języka angielskiego jest dość powszechne w codziennym dyskursie uczniów starszych klas (klasy 9–11), a liczba angielskich słów zintegrowana z ich komunikacją w języku ukraińskim wzrasta wraz z wiekiem uczniów. Sposoby takiej integracji (mechanizmy adaptacji anglicyzmów) zostały zdefiniowane (neoderywatywy, zapożyczone słowa, neosemantyzmy) na podstawie analizy czatów w sieci Telegram uczniów klas 9, 10 i 11.
Udowodniono również, że uczniowie nie mają tendencji do świadomego posługiwania się słowami angielskimi, a zatem poinformowani o konieczności zachowania czystości języka ojczystego, przystępują do wyboru słów ukraińskich, unikając niepotrzebnego używania języka angielskiego. Konkretne procedury pedagogiczne pomagają uczniom zdawać sobie sprawę z rozwoju kompetencji komunikacyjnych w zakresie używania obcych słów w interakcjach w sieci społecznościowej.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.244
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Baron, N.C. (2008). Always on: Language in an Online and Mobile World. Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Christison, M. & Murray, D. (2014). What English Language Teachers Need to Know, Vol 3. New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Crystal, D. (2011). Internet Linguistics: A Student Guide. New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Danet, B. (2001). Cyberpl@y: Communicating online. Oxford: Berg Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Davies, S. (2016). How Has Social Media Changed Language? https://socialnomics. net/2016/10/27/how-has-social-media-changed-language/ [accessed: 4.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

Ellison, N.B. & Boyd, D. (2013). Sociality through Social Network Sites. In: W.H. Dutton (ed.), The Oxford Handbook of Internet Studies (pp. 151–172). Oxford: Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Fuchs, C. (2008). Internet and Society: Social Theory in the Information Age. New York: Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Lantz-Andersson, A. (2017). Language play in a second language: Social media as contexts for emerging Sociopragmatic competence. Education and Information Technologies, 2017, https://doi.org/10.1007/s10639-017-9631-0.
Zobacz w Google Scholar

Kaptiurova, V.V. (2011). Leksychni osoblyvosti povidomlen u Twitter [Lexical peculiarities of messages in Twitter]. Мовні і концептуальні картини світу, 33, 228–232.
Zobacz w Google Scholar

Kaptiurova, V.V. (2013). Osoblyvosti komunikatsii v anglijskomu, rosijskomu ta ukrainskomu prostori sotsialnych merezh [Peculiarities of communication in English, Russian and Ukrainian social networks]. Мовні і концептуальні картини світу, 46(2), 63–72.
Zobacz w Google Scholar

Kyrylova, І.P. (2013). Osoblyvosti anglitsyzmiv u suchasnych nimetskii ta ukrainskii movach [Peculiarities of anglicisms in modern German and Ukrainian languages]. Мовні і концептуальні картини світу, 43(2), 174–181.
Zobacz w Google Scholar

Kompantseva, L.F. (2007). Internet-komunikatsiya: kognityvno-pragmatychnyi ta lingvokulturolohichnyi aspekty [Internet-communication: Cognitive-pragmatic and linguocultural aspects]. Dissertation abstract. Kyiv: Institute of Linguistics named after О.О. Potebnia.
Zobacz w Google Scholar

Rachmatullina, S. (2009). Yazykovaya igra v rossijskoi blogosfierie [Language play in Russian blogging], http://www.philol.msu.ru/~slavmir2009/data/12.pdf [accessed: 4.01.2020].
Zobacz w Google Scholar

Shpytalnyi, V. (2016). Vykorystannia ukrainskoi movy v sotsialnych merezhach [The use of Ukrainian in social networks]. Kharkiv: NTU “KhPI”.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/