Tom 1 Nr 20 (2023)
Opis numeru

Uwzględnienie w pracy pedagoga podmiotowości dziecka stanowi swoisty wyznacznik i miernik wiedzy oraz umiejętności dobrego nauczyciela-wychowawcy. Stąd też jako źródło gotowych wskazówek i rozwiązań, wymagających czasami modyfikacji do warunków panujących we współczesnej przestrzeni edukacyjnej, może posłużyć spadek intelektualny pozostawiony przez Janusza Korczaka. Jego spuścizna oparta jest na przesłaniu, że dziecko to człowiek, mający swoje radości, ale też problemy, będący równoprawnym partnerem przeżywania, doświadczania i działania w otaczającym go świecie. Dlatego chcąc pełnić misję bycia dobrym nauczycielem-wychowawcą, musimy pamiętać, że – jak pisał Korczak – „dusza dziecka jest równie złożona jak nasza, pełna podobnych sprzeczności, tragicznie zmagająca się w odwiecznym: pragnę, ale nie mogę, wiem, że należy, ale nie podołam. Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie na walkę anioła z szatanem, gdzie biały anioł triumf odnosi” (Korczak, 1992, s. 82).
Uświadamiając sobie znaczenie spuścizny pozostawionej przez J. Korczaka, należy pamiętać o jego słowach: „dziecko, sto masek, sto ról zdolnego aktora (…) – bacznie obserwuje dorosłych, śledzi ich czyny i słowa, przewyższa nas siłą uczuć, dorównuje w dziedzinie intelektu, brak mu tylko doświadczenia” (Korczak, 1957, s. 181). Różnica między dzieckiem a dorosłym wynika z posiadanego przez nich doświadczenia, dorosły bowiem nabywa je latami, ucząc się żyć w gąszczu złych i dobrych chwil oraz życzliwych i nieprzychylnych ludzi. Natomiast dzieci gromadząc doświadczenia, jednocześnie powinny otrzymywać nasze zrozumienie i wsparcie, by mogły stawać się diamentami.

Joanna Skibska

Bibliografia
Korczak, J. (1957). Wybór pism pedagogicznych. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo PZWS.
Korczak, J. (1992). Jak kochać dziecko. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.

Artykuły

Urszula Chęcińska
11-21
Od Korczaka do Kulmowej. Dziecko i język. Prolegomena
https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.369
pdf
Aneta Świder-Pióro
23–38
Piękna i niepiękna przestrzeń dzieciństwa – czy można ją okiełznać w języku? Próby uchwycenia dziecięcego bycia w świecie we współczesnej literaturze dla najmłodszych
https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.370
pdf
Marta Makarewicz
39-59
Budowanie pozytywnego obrazu siebie przez rozwijanie kompetencji językowych uczniów w młodszym wieku szkolnym
https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.371
pdf
Joanna Buława-Halasz
61-72
Kompetencje komunikacyjne dziecka ze spektrum autyzmu
https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.372
pdf
Julia Magdalena Karapuda
73–83
Nauczycielski profesjolekt stosowany przy formułowaniu ocen opisowych zachowania na świadectwach szkolnych. Badanie rozpoznawcze
https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.373
pdf
Anna Boguszewska
85–99
O ilustracji literatury dla dzieci Janusza Korczaka
https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.374
pdf
Aleksandra Sławińska
101–113
Są jak „skrzydła” dla młodego muzyka. O utworach literackich Joanny Kulmowej w psychologiczno-pedagogicznym wsparciu ucznia podstawowej szkoły muzycznej
https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.375
pdf
Agnieszka Zając
115–131
Rozwój prenatalny, okołoporodowy i niemowlęcy a możliwość wystąpienia dysfunkcji przetwarzania sensorycznego – wypowiedzi matek
https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.376
pdf
Wiktoria Gierlak, Tomasz Warchoł
133–145
Aktywizacja uczniów edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem mat do kodowania
https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.377
pdf
Mateusz Szast, Liliya Morska
147–163
Mikrozarządzanie czy makrozarządzanie? Procedury diagnostyczne stylów zarządzania w wybranych placówkach oświatowych – badanie pilotażowe
https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.378
pdf (English)