Aspects of early familiarization of children with media content in the education environment
PDF (English)

Słowa kluczowe

edukacja medialna
oswajanie medialne
wychowanie do mediów
dorosły
dziecko

Jak cytować

KŁOSIŃSKA, T. Aspects of early familiarization of children with media content in the education environment. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 11, p. 119-133, 12 grudz. 2018.

Abstrakt

We współczesnym szkolnictwie, w obszarze pierwszego etapu kształcenia, niepoślednią rolę odgrywać powinno przygotowanie do wyzwań przyszłości. W obliczu zmian cywilizacyjnych przed edukacją stoją wyzwania, którym musi ona podołać. Realizacja tego przedsięwzięcia rodzi jednak pewne dylematy weryfikowane przez rzeczywistość. W proces wychowania do mediów zaangażowani powinni być także rodzice.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.211119
PDF (English)

Bibliografia

Adamski, F. (2010). Znaczenie wychowania w rodzinie. In: F. Adamski (ed.), Wycho-wanie w rodzinie (p. 7–15). Kraków: Wydawnictwo Petrus.
Anderson, J. & Wilkins, R. (2000). Żegnaj telewizorku. Jak nauczyć swoją rodzinę roz-sądnie korzystać z telewizora, gier komputerowych i Internetu, trans. M. Czekański. Warszawa: Wydawnictwo Adamantan.
Bromboszcz, E. (1993). Percepcja reklamy telewizyjnej przez dzieci. Psychologia Wy-chowawcza, 1, 32–41.
Dobrołowicz, J. (2011). Zagrożenia socjalizacji w rodzinie w warunkach dominacji kultury popularnej. In: J. Jęczeń & M. Stepulak (eds.), Wartość i dobro rodziny(p. 285–293). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Dryden, G. & Vos, J. (2000). Rewolucja w uczeniu, trans. B. Jóźwiak. Poznań: Zysk i S-ka.
Doliński, D. (1998). Psychologia reklamy. Wrocław: Agencja Reklamowa “Aida”.
Kiełb-Grabarczyk, D. (2013). Wychowanie pod presją, czyli dzieciństwo XXI wieku. Wychowanie w Rodzinie, 2, 317–329.
Kłosińska, T. (2003). Dziecko wobec mediów. In: W. Korzeniowska & U. Szuścik (eds.), Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne (p. 291–304). Kraków: Im-puls.
Kossowski, P. (1997). Reklama i dziecko. Pedagogiczny wymiar zjawiska. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 8, 9–12.
Strykowski, W. & Skrzydlewski, W. (eds.). (2002). Media i edukacja w dobie integracji. Poznań: Wydawnictwo eMPI2.
Pielachowski, J. (2002). Przemoc na ekranach i przemoc prawdziwa. In: W. Strykowski & W. Skrzydlewski (eds.), Media i edukacja w dobie integracji (p. 267–280). Poznań: Wydawnictwo eMPi2.
Raport Komercjalizacja dzieciństwa, www.gbritain.net/news/ [accessed: 29.05.2009].
Reczek-Zymróz, Ł. (2018). Wychowanie jako platforma współpracy nauczycieli szkoły podstawowej i rodziców na podstawie badań porównawczych przeprowadzonych w Polsce i na Węgrzech. Konteksty Pedagogiczne, 1(10), 109–110.
Toffler, A. (1974). Szok przyszłości, trans. W. Wiktor Osiatyński, E. Grabczak-Ryszka & E. Woydyłło. Warszawa: PIW.
Jęczeń, J. & Stepulak, M. (eds.). (2011). Wartość i dobro rodziny. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Wharton, W. (2000). Tam, gdzie spotykają się wszystkie światy. Powrót do krainy dzieciń-stwa, trans. Z. Batko. Poznań: Rebis.
Zwiernik, J. (2005). Globalny dzieciak. In: J. Bińczycka & B. Smolińska-Theiss (eds.), Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie (p. 181–188). Kraków: Impuls.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne