Communication between a chemistry teacher and elementary school students with the use of a subject-dedicated website
PDF (English)

Słowa kluczowe

komunikacja
media interaktywne
procesy poznawcze
budowanie wiedzy
nauczyciel
uczniowie

Jak cytować

MICHAŁEK-PIERNIK, B. Communication between a chemistry teacher and elementary school students with the use of a subject-dedicated website. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 11, p. 135-149, 12 grudz. 2018.

Abstrakt

Autorka tekstu poszukuje optymalnego sposobu komunikacji z uczniami, który miałby zmobilizować uczniów do zgłębiania zagadnień che-micznych i przełamać ich niechęć do przedmiotu. Jako narzędzie wspierające naukę chemii chce wykorzystać Internet. Badania miały charakter poznawczy, a do ich przeprowadzenia wybrano technikę ankiety. Celem przedmiotowego artykułu jest przybliżenie:1) optymalnego sposobu komunikacji nauczyciela chemii z uczniami szkoły podstawowej wpływającego na usprawnienie wyższych procesów poznawczych ucznia, 2) postulatów uczniów co do merytorycznej zawartości przedmiotowej strony www oraz oczekiwań uczniów dotyczących udogodnień technicznych,3) możliwości budowania wiedzy poprzez media interaktywne, które są na-turalne i atrakcyjne dla ucznia w jego cyfrowym świecie.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.211135
PDF (English)

Bibliografia

http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/ele/scb/2_Teoria_elearningu.htm.
http://www.kopernik.org.pl/news/n/zapowiedz-pracowni-przewrotu-kopernikanskie-go-o-nowym-przedsiewzieciu-edukacyjnym-centrum-na/.
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/chemia.-pp-z-komentarzem.-szkola- podstawowa.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne