Communication between a chemistry teacher and elementary school students with the use of a subject-dedicated website
PDF (English)

Słowa kluczowe

komunikacja
media interaktywne
procesy poznawcze
budowanie wiedzy
nauczyciel
uczniowie

Jak cytować

MICHAŁEK-PIERNIK, B. Communication between a chemistry teacher and elementary school students with the use of a subject-dedicated website. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 11, p. 135–149, 2018. DOI: 10.19265/KP.2018.211135. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/29. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

Autorka tekstu poszukuje optymalnego sposobu komunikacji z uczniami, który miałby zmobilizować uczniów do zgłębiania zagadnień che-micznych i przełamać ich niechęć do przedmiotu. Jako narzędzie wspierające naukę chemii chce wykorzystać Internet. Badania miały charakter poznawczy, a do ich przeprowadzenia wybrano technikę ankiety. Celem przedmiotowego artykułu jest przybliżenie:1) optymalnego sposobu komunikacji nauczyciela chemii z uczniami szkoły podstawowej wpływającego na usprawnienie wyższych procesów poznawczych ucznia, 2) postulatów uczniów co do merytorycznej zawartości przedmiotowej strony www oraz oczekiwań uczniów dotyczących udogodnień technicznych,3) możliwości budowania wiedzy poprzez media interaktywne, które są na-turalne i atrakcyjne dla ucznia w jego cyfrowym świecie.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.211135
PDF (English)

Bibliografia

http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/ele/scb/2_Teoria_elearningu.htm.

http://www.kopernik.org.pl/news/n/zapowiedz-pracowni-przewrotu-kopernikanskie-go-o-nowym-przedsiewzieciu-edukacyjnym-centrum-na/.

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/chemia.-pp-z-komentarzem.-szkola- podstawowa.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.