Percepcja siebie w opiniach badanych wychowanków zakładu poprawczego, uczniów oraz seniorów – badania pilotażowe
pdf

Słowa kluczowe

samoocena
percepcja
wizerunek
badania

Jak cytować

KUJAN, P. Percepcja siebie w opiniach badanych wychowanków zakładu poprawczego, uczniów oraz seniorów – badania pilotażowe. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 18, p. 95–114, 2022. DOI: 10.19265/kp.2022.1.18.350. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/350. Acesso em: 1 paź. 2023.

Abstrakt

Samoocena to myślenie o sobie, które wpływa na nastrój, sposób zachowania czy relacje z innymi. Podstawą samooceny są sądy i opinie odnoszące się własnej osoby. Elementy konstruujące samoocenę to przede wszystkim akceptacja i odtrącenie. W artykule zawarto analizę odpowiedzi trzech grup (wychowanków zakładu poprawczego, uczniów szkoły sportowej i osób powyżej 60 roku życia) na pytania odnoszące się do wyglądu, postrzegania siebie (innych), pozycji w grupie (postrzeganie cech lidera) oraz zdobywania szacunku. Badania mają charakter wstępny. W artykule skupiono się na wskazaniu podstawowych informacji z uwzględnieniem różnic istotnych dla poszczególnych grup. Wyobrażenie i ocenianie siebie przez pryzmat fizyczności jest zagadnieniem towarzyszącym ludziom w każdym wieku i sytuacji życiowej. Zasadą jest jednak zróżnicowanie w postrzeganiu poszczególnych – istotnych – cech wypływających na wizerunek. Każdy człowiek we właściwy dla siebie sposób przetwarza informacje o rzeczywistości i jednocześnie zakłada odpowiedni jej obraz.

https://doi.org/10.19265/kp.2022.1.18.350
pdf

Bibliografia

Bandura, A. (1982). Self-efficacy Mechanism in Human Agency. American Psychologist, 37(2), 122–147. DOI: 10.1037/0003-066X.37.2.122.

Besz, A. (2012). Struktura wizerunku własnego ciała u sportowców z uszkodzeniem narządu ruchu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 771. Prace Instytutu Kultury Fizycznej, 28, 137–150.

Błachnio, A. (2012). Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Buczak, A. i Samujło, M. (2013). Samoocena globalna i postrzeganie własnego ciała a zachowania żywieniowe studentów. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 32, 232–242.

Cieślińska, J. (2013). Poczucie dobrostanu i optymizmu życiowego kadry kierowniczej placówek oświatowych. Studia Edukacyjne, 27, 95–112.

https://poradniaonline.wordpress.com/2014/02/07/starosc/ [dostęp: 10.10.2021].

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_152_03.PDF.

John-Borys, M. (red.). (1994). Dorastający w relacjach ze światem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kulas, H. (1986). Samoocena młodzieży. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kwitok, A. (2007). Przemoc w rodzinie jako źródło zachowań agresywnych młodzieży. Praca doktorska. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Ostafińska-Molik, B. (2014). Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rylke, H. i Klimowicz, G. (1982). Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Sampson, E. (1996). Jak tworzyć własny wizerunek, tłum. A. Białkowska-Gużyńska, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Schier, K. (2010). Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Sikorska, I. (2010). Ciało i zdrowie w okresie późnej adolescencji. W: A. Brytek-Matera (red.), Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki własnego ciała (s. 131–148). Warszawa: Difin.

Solar, W. (2017). Jakie aspekty indywidualnego i kolektywnego ‘Ja’ wyznaczają pozytywną samoocenę. Znaczenie perspektywy sprawcy i biorcy. Praca doktorska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Weber-Rajek, M., Ciechanowska, K., Mieszkowski, J., Niespodziński, B., Wycech, M. i Perzyńska, A. (2014). Impact of Mental Health Resources on the Quality of Life of Patients after Stroke. Journal of Health Sciences, 4(9), 51–60.

Zenger, J. i Folkman, J. (2019). The 3 Elements of Trust, https://hbr.org/2019/02/the-3-elements-of-trust [dostęp: 10.10.2021].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Konteksty Pedagogiczne

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.