Uczelnia w dobie ustawy o dostępności – dobre praktyki w Uniwersytecie Śląskim
pdf

Słowa kluczowe

dostępność
Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
osoba studiująca ze szczególnymi potrzebami

Jak cytować

BEŁZA-GAJDZICA, M. Uczelnia w dobie ustawy o dostępności – dobre praktyki w Uniwersytecie Śląskim. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 19, p. 107–122, 2022. DOI: 10.19265/kp.2022.2.19.363. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/363. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zmiany w szkolnictwie wyższym, które dokonują się w kontekście wyzwań, jakie stanowi kształcenie dla studentów ze zróżnicowanymi potrzebami. Społeczne rozumienie niepełnosprawności niesie za sobą konieczność poprawy ich sytuacji, a Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami motywuje uczelnie do zwiększania dostępności. Artykuł stanowi refleksję dotyczącą kształcenia studentów z niepełnosprawnościami oraz próbę odpowiedzi na pytanie o miejsce osoby ze szczególnymi potrzebami w systemie szkolnictwa wyższego. Ukazane zostały również dobre praktyki od lat realizowane na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz aktualnie podejmowane działania na rzecz realizacji idei równych szans poprzez urzeczywistnianie założeń zapisanych w ustawie o dostępności.

https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.363
pdf

Bibliografia

Bełza, M., Gajdzica, Z. i Prysak, D. (2017). Niełatwe drogi wchodzenia w dorosłość przez osoby z niepełnosprawnością. Cieszyn: Wydawnictwo ARKA.

Jóźwiak, J. (2013). Społeczna odpowiedzialność uczelni. W: J. Woźnicki (red.), Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku (s. 297–302). Warszawa: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich.

Kupisiewicz, M. (2013). Słownik pedagogiki specjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ostrowska, A., Sikorska, J. i Gąciarz, B. (2001). Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wzrasta dostępność polskich uczelni, https://dostepnosc.pfron.org.pl/aktualnosci/news/wzrasta-dostepnosc-uczelni-wyzszych [dostęp: 15.01.2023].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Konteksty Pedagogiczne

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.