Metody, formy oraz środki dydaktyczne stosowane w szkołach polskich i węgierskich na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Komunikat z badań
PDF (English)

Słowa kluczowe

metody kształcenia, formy organizacji zajęć, środki dydaktyczne, edukacja wczesnoszkolna

Jak cytować

RECZEK-ZYMRÓZ, ŁUCJA. Metody, formy oraz środki dydaktyczne stosowane w szkołach polskich i węgierskich na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Komunikat z badań. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, p. 147-159, 28 cze. 2019.

Abstrakt

Tematem artykułu jest analiza problematyki stosowania przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej metod kształcenia, form organizacji zajęć, środków dydaktycznych oraz ocena ich efektywności. Powyższe czynniki w istotnym stopniu warunkują powodzenie procesu dydaktycznego. Celem artykułu jest analiza treści dotyczących wskazanej problematyki na podstawie badań przeprowadzonych w 2016 roku wśród 200 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z Polski (Tarnów i powiat tarnowski) oraz 200 nauczycieli z Węgier (Kaposvári, Sárospatak).

https://doi.org/10.19265/KP.2019.112147
PDF (English)

Bibliografia

A kisgyermekkori nevelés és gondozás irányelvei – Magyarországi Országjelentés [Early Childhood Education and Care Policy. Country Report for Hungary] (2005). Szerk. OECD Oktatási Igazgatóság. Budapest: OKI, NCSSZI, Corvinus Kiadó.

Berács, J., Derényi, A., Kováts, G., Polónyi, I. and Temesi, J. (2015). Stratégiai helyzetértékelés [Hungarian Higher Education 2014 – Strategic Analysis]. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetköz, Felsőoktatási Kutatások Központja.

Fechner-Sędzicka, I., Ochmańska, B. and Odrobina, W. (2012). Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I–III szkoły podstawowej [Developing Mathematical Interests and Skills of Primary School Students in Grades I-III]. Warszawa: ORE.

Hajdukiewicz, M. and Wysocka, J. (2015). Nauczyciel w szkole uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania [Teacher in a Learning School. Information About a New Support System]. Warszawa: ORE.

Kędra, M. and Zatorska, M. (2014). Razem z dzieckiem [Together with the Child]. Warszawa: ORE.

Michalak, R. (2016). Edukacja najmłodszych kontekstem kształtowania motywacji do uczenia się. Ogląd zjawiska w badaniach własnych [Education of the youngest children in the context of shaping their motivation to learn. An overview of the phenomenon in own research]. Konteksty Pedagogiczne 2(7), pp. 81–95.

Semadeni, Z. (2016). Podejście konstruktywistyczne do matematycznej edukacji wczesnoszkolnej [A Constructivist Approach to Early Childhood Education in Mathematics]. Warszawa: ORE.

Skura, M. and Lisicki, M. (2012). Na progu. Ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? O co chodzi w pierwszej klasie? [On the Threshold. How Much of a Student Is There in a Child and How Much of a Master Is in a Teacher? What Is the Point of the First Grade?] Warszawa: ORE.

Smolińska, J. and Szychowski, Ł. (2011). Techniki efektywnego uczenia się [Effective Learning Techniques]. Kraków: ELITMAT.

Stańdo, J. and Spławska-Murmyło, M. (2017). Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [Activating Methods in Pre-School and Early School Education]. Warszawa: ORE.

Wydział Rozwoju Szkół i Placówek (2016). Pakiet do samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej [Self-education Package for Early Childhood Teachers]. Warszawa: ORE.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.