Wokół depresji i zachowań suicydalnych dzieci i młodzieży – wybrane aspekty i badania
PDF (English)

Słowa kluczowe

depresja, zachowania suicydalne, samobójstwa, dzieci, młodzież.

Jak cytować

PRZYBYSZ-ZAREMBA, M. Wokół depresji i zachowań suicydalnych dzieci i młodzieży – wybrane aspekty i badania. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 12, 11 wrz. 2019.

Abstrakt

The article presents the problem of depression and suicidal behavior among children and youth. On the basis of the review of many research studies and statistical data, it is observed that this problem is escalating. Among other things, the text also underlines the conditions, the range, and the symptoms of depressive behavior, with an emphasis on the most destructive effects of depression – suicidal behavior and suicide in children and youth.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.11289
PDF (English)

Bibliografia

Abas, M., Tangchonlatip, K., Punpuing, S., Jirapramukpitak, T., Darawuttimaprakorn, N., Prince, M., Flach, C. (2013). Migration of Children and Impact on Depression in Older Parents in Rural Thailand, Southeast Asia. JAMA Psychiatry, 70, 2, pp. 226–234.
Assis, S., Oliveira, R., Pires, T., Avanci, J. & Pesce, R. (2013). Family, School and Community Violence and Problem Behavior in Childhood: Results from a Longitudinal Study in Brazil. Paediatrics Today, 1, 9, pp. 36–48. 
Bomba, J. (2009). Spojrzenie na depresję z perspektywy psychoterapii [A Look at Depression from the Perspective of Psychotherapy] Psychoterapia, 148, 1, pp. 35–42. 
Braiden, H.J., McCann, M., Barry, H. & Lindsay, C. (2009). Piloting a Therapeutic Residential for Children, Young People and Families Bereaved through Suicide in Northern Ireland. Child Care in Practice, 15, 2, pp. 81–93. 
Braun-Gałkowska, M. (1985). Psychologia domowa. (Małżeństwo – dzieci – rodzina) [Home Psychology. (Marriage - Children - Family)].  Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
Carr, A. (2004). Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania i reagowania [Depression and Suicide Attempts in Adolescents: Prevention and Response Methods], transl. J. Rybski. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Cummings, E.M. & Davies, P.T. (1994). Maternal Depression and Child Development. Journal Child Psychology and Psychiatry, 35, pp. 73–112. 
Dubois, B. & Miley, K.K. (1996). Praca socjalna [Social Work], vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Interart.
Durkheim, É. (2006). Samobójstwo [Suicide]. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.
Gary, F.A. (2005). Perspectives on Suicide Prevention Among American Indian and Alaska Native Children and Adolescents: A Call for Help. Journal of Issues in Nursing, 2, 10, pp. 170–211. 
Goodman, S.H. & Gotlib, I.H. (1999). Risk for Psychopathology in the Children of Depressed Mothers: a Developmental Model for Understanding Mechanisms of Transmission. Psychological Review, 106, pp. 458–490. 
Gromulska, L. (2010). Zdrowie psychiczne w świetle dokumentów światowej organizacji zdrowia [Mental Health in the Light of the WHO documents]. Przegląd Epidemiologiczny [Epidemiological Review], 64, pp. 127–132.
Hołyst, B. (2012). Motywacje samobójstw nieletnich [Youth Suicide Motivation]. Probacja [Probation], 3, pp. 19–42.
Hreciński, P. & Uchnast, Z. (2012). Typy charakteru a obraz siebie [Character Types and Self-Image]. Roczniki Psychologiczne [Psychological Annals], 15, 4, pp. 95–115.
Kawabe, K., Horiuchi, F., Ochi, M., Oka, Y. & Ueno, S. (2016). Suicidal Ideation in Adolescents and their Caregivers: a Cross Sectional Survey in Japan. BMC Psychiatry, 16, p. 231.
Kępiński, A., 1973. Psychopatologia nerwic [The Psychopathology of Neuroses]. Warszawa: PZWL.
King, R.A. & Apter, A. (eds.) (2003). Suicide in Children and Adolescents. Cambridge: Cambridge University Press.
Klimaszewska, K., Bondaruk, I. et al. (2007). Rola edukacyjna pielęgniarki w zakresie postępowania z chorym na depresję [The Educational Role of a Nurse in Dealing with Depression Patients]. Problemy Higieny i Epidemiologii [Problems of Hygiene and Epidemiology], 4, 88, pp. 408–416.
Kołodziejek, M. (2008). Depresja u dzieci i młodzieży: podstawy teoretyczne, psychoterapia poznawczo-behawioralna [Depression in Children and Adolescents: Theoretical Foundations, Cognitive-Behavioral Psychotherapy]. Psychoterapia [Psychotherapy], 145, 2, pp. 15–33.
Loon, L., Ven, M., Doesum, K., Witteman, C. & Hosmana, C. (2014). The Relation Between Parental Mental Illness and Adolescent Mental Health: The Role of Family Factors. Journal of Child & Family Studies, 23, pp. 1201–1214. 
Meldrum, R.C., Connolly, G.M., Flexon, J. & Guerette, R.T. (2015). Parental Low Self-Control, Family Environments, and Juvenile Delinquency. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 5, pp. 1623–1644.
Napieralska, E., Kułaga, Z., Gurzkowska, B. & Grajda, A. (2010). Epidemiologia zgonów dzieci i młodzieży z powodu samobójstw w Polsce w latach 1999–2006 [The Epidemiology of Suicidal Deaths of Children and Adolescents in Poland in the Years 1999–2006]. Problemy Higieny i Epidemiologii [Problems of Hygiene and Epidemiology], 91, pp. 92–98.
Pilecka, B. (1995). Wybrane problemy samobójstw młodzieży [Selected Problems of Youth Suicide]. Lublin: Pracownia Wydawnicza Fundacji “Masz Szansę.”
Plopa, M. (2005). Psychologia rodziny: teoria i badania [Family Psychology: Theory and Research]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Pospiszyl, I. (2009). Patologie społeczne [Social Pathologies]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Prusik, A. (2015). Profilaktyka zachowań suicydalnych dzieci i młodzieży – wybrane oddziały działań [Prevention of Suicidal Behavior of Children and Youth - Selected Fields of Activities]. In: M. Przybysz-Zaremba (ed.), Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Heterogeniczny wymiar oddziaływań profilaktycznych. Wybrane aspekty [Risky Behavior of Children and Adolescents. The Heterogeneous Dimension of Preventive Actions. Selected Aspects], pp. 95–110. Olsztyn: Wydawnictwo Prospekt PR.
Przybysz-Zaremba, M. (ed.) (2015). Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Heterogeniczny wymiar oddziaływań profilaktycznych [Risky Behavior of Children and Adolescents. The Heterogeneous Dimension of Preventive Actions. Selected Aspects]. Wybrane aspekty. Olsztyn: Wydawnictwo Prospekt PR.
Przybysz-Zaremba, M. (2014). Parental Attitudes of Mothers Who Are Educationally Active. Studium Vilnense, A, 11, pp. 144–148. 
Qin, P., Agerbo, E. & Mortenson, P.B. (2003). Suicide Risk in Relation to Socioeconomic, Demographic, Psychiatric, and Familial Risk Factors: A National Register-Based Study of All Suicides in Denmark, 1981–1997. American Journal of Psychiatry, 160, pp. 765–772.
Radziwiłowicz, W. & Sumiła, A. (eds.) (1997). Psychopatologia okresu dorastania. Wybrane zagadnienia [Psychopathology of Adolescence. Selected Aspects]. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Ramchandani, P.G., Stein, A., O’Connor, T.G., Heron, J., Murray, K. & Evand, J. (2008).  Depression in Men in the Postnatal Period and Later Child Psychopathology: a population cohort study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 47, pp. 390–398. 
Rancew-Sikora, D. (2012). W poszukiwaniu społecznej koncepcji depresji [In Search of the Social Concept of Depression]. Studia Socjologiczne [Sociological Studies], 3 (206), pp. 81–104.
Reinke, W.M., Splett, J.D., Robeson, E.N. & Offutt, Ch.A. (2009). Combining School and Family Interventions for the Prevention and Early Intervention of Disruptive Behavior Problems in Children: A Public Health Perspective. Psychology in the Schools, 1, 46, pp. 33–43.
Rosa, K. (1996). Próby samobójcze [Suicide Attempts]. Łódź: Instytut Medycyny Pracy.
Sánchez-Cervantes, F.S., Serrano-González, R.E. & Márquez-Caraveo, M.E. (2015). Suicide in Children Less than 20 Years. Mexico 1998–2011. Salud Mental, 5, 38, pp. 379–389.
Sobkowiak, M. (2011). Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym w pracy socjalnej [Counteracting Suicidal Behavior in Social Work],  Gorzów Wielkopolski.
Sołtysiak, T. (ed.) (1995). Zjawiska patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy [The Phenomena of Social Pathology. Conditions, Scope, Prevention, Forecasts]. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
Szymańska, J. (2012). Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży [Suicide Prevention for Children and Adolescents]. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wydanie III.
Tkocz-Piszczek, E., Wolny, Z., Kempa, A., Piszczek, R. & Olcha, B. (2013). Diagnoza problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie. Raport końcowy z badań [The Diagnosis of Addiction Problems and the Phenomenon of Domestic Violence. A Final Report on the Research.]. Gliwice: Biostat.
Turno, M. (2010). One są wśród nas. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów [They Are Among Us. A Depressed Child in School and Kindergarten. Information for Educators and Guardians.]. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Wasilewska-Ostrowska, K. (2015). Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród młodzieży [Prevention of Suicidal Behavior Among Young People]. Dziecko Krzywdzone Teoria, badania, praktyka [An Abused Child. Theory, Research, Practice.] 3, 14, pp. 152–164.
Wasserman, D., Cheng, Q. i Jiang, G.X. (2005). Global Suicide Rates Among Young People Aged 15–19. World Psychiatry, 4, pp. 114–120.
Winiarczyk, A. (2011). Migracje zarobkowe jedną z przyczyn niepełności rodziny [Economic Migration is One of the Reasons for Family Incompleteness]. Pedagogika Rodziny. [Family Pedagogy], 1(2), pp. 71–80.
World Health Organization (2014). Preventing Suicide. A Global Imperative, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/9789241564779_eng.pdf?ua=1&ua=1 (accessed: 4.05.2017).
Załęski, J. (1992). Obraz rodziców u młodzieży dokonującej próby samobójczej [Parental Image in Adolescents Attempting Suicide]. Zdrowie Psychiczne [Mental Health], 1–2, pp. 186–190.
Ziemska, M. (2009). Postawy rodzicielskie [Parental Attitudes]. Warszawa: Wiedza Powszechna

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska |  Katedra Pedagogiki Akademia Techniczno-Humanistyczna | Ul. Willowa 2 (budynek B, p. 110) | 43-309 Bielsko-Biała oraz w formie skanu przesłać poprzez system OJS.

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne