Funkcjonowanie i komunikacja międzyludzka człowieka po zatruciu tlenkiem węgla – studium przypadku
Konteksty Pedagogiczne nr 1(14)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

zatrucie tlenkiem węgla (CO)
śpiączka
zaburzenia świadomości
działania wspierające w zatruciu tlenkiem węgla

Jak cytować

BORZĘCKA, A. Funkcjonowanie i komunikacja międzyludzka człowieka po zatruciu tlenkiem węgla – studium przypadku. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 14, p. 167-180, 30 cze. 2020.

Abstrakt

Zatrucie tlenkiem węgla prowadzi do niszczenia komórek nerwowych i skutkuje późnymi objawami neurologicznymi. W artykule przedstawiono objawy kliniczne zatrucia tlenkiem węgla oraz zespół zaburzeń świadomości. Przedstawiono równieżstudium przypadku ukazujące charakterystykę osoby po zatruciu tlenkiem węgla, będącej początkowo w śpiączce, następnie w minimalnej świadomości, a obecnie w pełnej świadomości. Opisano działania rehabilitacyjne i terapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem działań komunikacyjnych. Podjęte terapie przyczyniły się do lepszego funkcjonowania badanej osoby.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.251
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Białkowska, J., Sowa, M. & Maksymowicz, W. (2011). Wybudzenia ze śpiączki chorych z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi. Prezentacja przypadków [Awakening from Coma in Patients with Severe Neurological Disorders. Case Studies]. Szkice Humanistyczne, 12(4), 79–89.
Zobacz w Google Scholar

Frydrych, B. (2017). Wybrane związki nieorganiczne [Selected Inorganic Compounds]. In: J.K. Piotrowski (ed.), Podstawy toksykologii. Kompendium dla studentów szkół wyższych [Basics of Toxicology. Compendium for College Students]. Warszawa: Wydawnictwo WNT.
Zobacz w Google Scholar

Giacino, J.T. et al. (2014). Disorders of Consciousness after Acquired Brain Injury: the State of Research. Nat Rev Neurol., 10(2), 99–114.
Zobacz w Google Scholar

Gosseries, O. et al. (2011). Disorders of Consciousness: Coma, Vegetative and Minimally Conscious States. In: D. Cvetkovic & I. Cosic (eds.), States of Consciousness (pp. 29–55). Berlin–Heidelberg: Springer.
Zobacz w Google Scholar

Górska, U., Koculak, M., Brocka, M. & Binder, M. (2014). Zaburzenia świadomości – perspektywa kliniczna i etyczna [Awareness Disorders – Clinical and Ethical Perspective]. Aktual Neurol., 14(3), 190–198.
Zobacz w Google Scholar

Herzyk, A. (2017). Neuropsychologia kliniczna wobec zjawisk świadomości i nieświadomości [Clinical Neuropsychology in the Face of Consciousness and Unconsciousness]. Warszawa: PWN, http://www.klinikabudzik.pl/pl/klinika/ponadstandardowe-zabiegi-rehabilitacyjne [accessed: 25.04.2020].
Zobacz w Google Scholar

Program C-EYE [C-EYE Program], https://elderis.pl/oferta/c-eye/ [accessed: 24.04.2020].
Zobacz w Google Scholar

Kochanowicz, A.M. (2019). Eye tracking w diagnozie, terapii i edukacji dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną – zarys problematyki [Eye Tracking in the Diagnosis, Therapy and Education of Children with Linked Disabilities – an Outline of the Problem]. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce [Elementary Education in Theory and Practice], 14(4), 109–119.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowski, Z.M. (2001). Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna. Metoda Tomatisa [Audio-Psycho-Linguistic Stimulation. The Tomatis Method]. Audiofonologia, 19, 197–202.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowska, A. & Czyżewski, A. (2017). Komputerowe oko świadomości [Computer Eye of Consciousness]. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit.
Zobacz w Google Scholar

Nieścior, M. & Jackowska, T. (2013). Zatrucie tlenkiem węgla [Carbon Monoxide Poisoning]. Postępy Nauk Medycznych, 26(7), 519–523.
Zobacz w Google Scholar

Pąchalska, M. (2012). Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu. Procesy komunikacyjne i powrót do społeczeństwa 2 [Clinical Neuropsychology. Brain Injuries. Communication Processes and Return to Society 2]. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Pinkosz, K. (2017). Wybudzenia. Powrót do życia. Polskie historie [The Awakenings. Return to Life. Polish stories]. Warszawa: Eureka.
Zobacz w Google Scholar

Ratyńska, J. (2013). Wprowadzenie do metody [Introduction to the Method]. In: Metoda Tomatisa. Publikacja końcowa projektu „Uwaga! Sposób na sukces” [The Tomatis method. Final publication of the Project “Attention! A way to success”] (pp. 17–28). Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Vigand, P. & Vigand, S. (1999). Cholerna cisza [Only the Eyes Say Yes: A Love Story], transl. J. Łukaszewicz. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Copyright (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/