FOMO (Fear of Missing Out) – problemem edukacyjnym i behawioralnym w czasach nowych form komunikacji
Konteksty Pedagogiczne nr 1(14)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

FOMO
uzależnienie od Internetu
uzależnienia behawioralne
media społecznościowe
smartfony
niepokój
młodzież

Jak cytować

MODZELEWSKI, P. FOMO (Fear of Missing Out) – problemem edukacyjnym i behawioralnym w czasach nowych form komunikacji. Konteksty Pedagogiczne, v. 1, n. 14, p. 215-232, 30 cze. 2020.

Abstrakt

FOMO, czyli niepokój, że coś nas ominie, jest nowym problem społecznym związanym z destruktywnym użytkowaniem nowych mediów. Wzbudził zainteresowanie badaczy wraz z rozwojem Internetu i portali społecznościowych. Współcześnie zjawisko to może być uznawane za jeden z aspektów uzależnienia od Internetu. Osoby doświadczające FOMO chcą być na bieżąco, a zarazem doświadczają niepokoju dotyczącego: 1) aktywności, w jakich biorą udział znajomi; 2) informacji, o których dowiedzieli się znajomi przed nimi; 3) zakupów dokonanych przez znajomych. FOMO może prowadzić do wrażenia, że omijają nas różne satysfakcjonujące wydarzenia będące doświadczeniem innych. Ten rodzaj niepokoju koreluje z niską samooceną, uczuciem smutku, zazdrości, objawami depresji, lęku, pogarsza koncentrację i pamięć, co może mieć negatywne konsekwencje dla edukacji. FOMO pogarsza także sen i może sprzyjać niebezpiecznej jeździe samochodem. Przeprowadzone badania własne na próbie 500 polskich użytkowników Internetu wskazują, że 17,6% badanych ma silnie nasilenie FOMO i jest ono nieco bardziej nasilone u osób do 35 roku życia i kobiet. Objawy FOMO korelują z cechami osobowości oraz częstotliwością odblokowywania telefonu i sprawdzania mediów społecznościowych w telefonie i komputerze. W artykule przedstawiono równieżpotencjalne rozwiązania problemu FOMO, które można wykorzystać w działaniach profilaktycznych prowadzonych przez pedagogów i psychologów. Grupy, które powinny być objęte psychoprofilaktyką, to przede wszystkim młodzieżi młodzi dorośli.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.1.14.255
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Abel, J.P., Buff, C.L. & Burr, S.A. (2016). Social Media and the Fear of Missing out: Scale Development and Assessment. Journal of Business & Economics Research (JBER), 14(1), 33–44.
Zobacz w Google Scholar

Baker, Z.G., Krieger, H. & LeRoy, A.S. (2016). Fear of missing out: Relationships with depression, mindfulness, and physical symptoms. Translational Issues in Psychological Science, 2(3), 275–282.
Zobacz w Google Scholar

Beyens, I., Frison, E. & Eggermont, S. (2016). “I don’t want to miss a thing”: Adolescents’ fear of missing out and its relationship to adolescents’ social needs, Facebook use, and Facebook related stress. Computers in Human Behavior, 64, 1–8.
Zobacz w Google Scholar

Brophy, J.E. (2012). Motywowanie uczniów do nauki [Motivating Students to Learn], transl. K. Kruszewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Carr, A. (2009). Psychologia pozytywna: nauka o szczęściu i ludzkich siłach [Positive Psychology: The Science of Happiness and Human Strengths], transl. Z.A. Królicki, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Costa, P.T. Jr. & McCrae, R.R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEOFFI) professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Zobacz w Google Scholar

Dykman, A. (2012). The Fear of Missing Out, https://www.forbes.com/sites/moneybuilder/2012/03/21/the-fear-of-missing-out/#441f575546bd [accesed: 11.04.2020].
Zobacz w Google Scholar

Fear of missing out – sprawdź, czy dotyczy także Ciebie [Fear of missing out – check if it also applies to you] (2017). Poradnik Przedsiębiorcy, 21.01.2017, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-fear-of-missing-out-sprawdz-czy-ty-tez-go-masz [accessed: 11.04.2020].
Zobacz w Google Scholar

Gordon, S. (2019). How FOMO impacts teens and young adults, https://www.verywellfamily.com/how-fomo-impacts-teens-and-young-adults-4174625 [accessed: 11.04.2020].
Zobacz w Google Scholar

Gosling, S.D., Rentfrow, P.J. & Swann, W.B. Jr. (2003). A very brief measure of the Big-Five personality domains. Journal of Research in Personality, 37, 504–528.
Zobacz w Google Scholar

Herman, D. (2000). Introducing short-term brands: A new branding tool for a new consumer reality. Journal of Brand Management, 7, 330–340.
Zobacz w Google Scholar

Jupowicz-Ginalska, A., Jasiewicz, J., Kisilowska, M., Baran, T. & Wysocki, A. (2018). FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem – raport z badań [FOMO. Poles and the Fear of Missing Out – A Research Report]. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW.
Zobacz w Google Scholar

Milyavskaya, M., Saffran, M., Hope, N. & Koestner, R. (2018). Fear of missing out: Prevalence, dynamics, and consequences of experiencing FOMO. Motivation and Emotion, 42(5), 725–737.
Zobacz w Google Scholar

Modzelewski, P. (2018). Prokrastynacja: odłóż odkładanie na zawsze [Procrastination: put off putting off forever]. Będzin: Wydawnictwo Internetowe E-bookowo.
Zobacz w Google Scholar

NIK (2016). Przeciwdziałanie e-uzależnieniu dzieci i młodzieży [Counteracting e-addiction in children and youth]. Kielce: Delegatura Najwyższej Izby Kontroli.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski, A.K., Murayama, K., DeHaan, C.R. & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior, 29(4), 1841–1848.
Zobacz w Google Scholar

Schwartz, B. (2000). Self-determination: The tyranny of freedom. American psychologist, 55(1), 79–88.
Zobacz w Google Scholar

Scott, E. (2020). How to deal with FOMO in your life, https://www.verywellmind.com/ how-to-cope-with-fomo-4174664 [accessed: 11.04.2020].
Zobacz w Google Scholar

Sorokowska, A., Słowińska, A., Zbieg, A. & Sorokowski, P. (2014). Polska adaptacja testu Ten Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL. Wersja standardowa i internetowa [Polish adaptation of the Ten Item Personality Inventory (TIPI) test - TIPI-PL. Standard and online version]. Wrocław: WrocLab, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski.
Zobacz w Google Scholar

Stošić, L. & Stošić, I. (2015). Perceptions of teachers regarding the implementation of the internet in education. Computers in Human Behavior, 53, 462–468.
Zobacz w Google Scholar

Szymczyk, J. (2019). FOMO – czy jest również Twoim problemem? [FOMO – is it also your problem?], https://poradnikpracownika.pl/-fomo-czy-jest-rowniez-twoim-problemem [accessed: 11.04.2020].
Zobacz w Google Scholar

Thomas, D. (2020). The Dark Side of FOMO: Living Through a Coronavirus Outbreak in South Korea, https://www.vice.com/en_us/article/7kz7pg/the-dark-side-of-fomo-living-through-a-coronavirus-outbreak-in-south-korea [accessed: 11.04.2020].
Zobacz w Google Scholar

Tomczyk, Ł. (2018). FOMO (Fear of Missing out) – wyzwanie diagnostyczne i edukacyjne. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 37(3), 139–150.
Zobacz w Google Scholar

Tomczyk, Ł. & Selmanagic-Lizde, E. (2018). Fear of Missing out (FOMO) among youth in Bosnia and Herzegovina – Scale and selected mechanisms [FOMO (Fear of Missing out) – diagnostic and educational challenge]. Children and Youth Services Review, 88, 541–549.
Zobacz w Google Scholar

Verma, J. & Kumari, A. (2016). A study on addiction to social networking sites and psychological well-being among working adults. International Journal of Humanities and Social Sciences (IJHSS), 5, 153–162.
Zobacz w Google Scholar

Wojciszke, B. (2010). Sprawczośći wspólnotowość: podstawowe wymiary spostrzegania społecznego [Agency and community: basic dimensions of social perception]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Wojciszke, B. (2019). Psychologia społeczna [Social Psychology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Zeelenberg, M. (1999). Anticipated regret, expected feedback and behavioral decision making. Journal of Behavioral Decision Making, 12(2), 93–106.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Copyright (c) 2020 Konteksty Pedagogiczne