Ilustracja książkowa w twórczości dla dzieci Janiny Porazińskiej
PDF

Słowa kluczowe

lektura szkolna
ilustracja książkowa
edukacja wczesnoszkolna
wychowanie estetyczne
Janina Porazińska

Jak cytować

BOGUSZEWSKA, A. Ilustracja książkowa w twórczości dla dzieci Janiny Porazińskiej . Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 6, 2016. DOI: 10.19265/kp.2016.1.6.102. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/102. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

Janina Porazińska jest autorką utworów dla dzieci, które zyskały miano lektur szkolnych, czyli wydań książkowych o najpowszechniejszym zasięgu edukacyjnym i kulturowym. Do uzyskania przez nie popularności przyczyniła się niewątpliwie stała, do 1983 roku, ich obecność w programowych zaleceniach odnośnie do lektur szkolnych. Na wartość książki wpływają między innymi ilustracje, szczególnie ważne w edukacji dzieci. Publikacje Porazińskiej otrzymywały bogatą i wartościową pod względem estetycznym szatę graficzną, zarówno w okresie międzywojen-nym (Stanisław Bobiński, Michał Bylina, Antoni Gawiński, Zofia Stryjeńska, Mikołaj Wisznicki), jak i w latach 50., 60. i 70. XX wieku. Współcześnie utwory Porazińskiej ilustrowały Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Elżbieta Krygow-ska-Butlewska. Zbyt często jednak w praktyce szkolnej wybierane są opracowania w stylistyce disnejowskiej, w której nie dba się o rozwój wrażliwości wizualnej ucznia. Ważna jest czujność nauczycieli i rodziców w kształtowaniu estetycznych upodobań uczniów wczesnoszkolnych.

https://doi.org/10.19265/kp.2016.1.6.102
PDF

Bibliografia

Antologia polskiej literatury dziecięcej, oprac. I. Skowronkówna, Warszawa 1946.

Boguszewska A., Ilustracje i ilustratorzy lektur dla uczniów w młodszym wieku szkolnym w Polsce w latach 1944–1989, Lublin 2013.

Boguszewska A., Projekty graficzne pozapodręcznikowego wyboru książek zalecanych do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918–1945, Lublin 2013.

Husarski W., Książka obrazkowa dla dziecka, „Świat Książki” 1928, nr 1–3.Szopkowe inspiracje. Rozmowa z Adamem Kilianem (rozmawiałaAgnieszka Koecher--Hensel), „Teatr Lalek” 1987, nr 4.

Wadera M., Współczesny rynek książki,[w:] Książka dla dziecka, wczoraj, dziś, jutro,t. 2,red. K. Heska-Kwaśniewicz, I. Socha,Katowice 1998.

Wiercińska J., Sztuka i książka, Warszawa 1986.

Wywiad z Marią Mackiewicz-Adamus z dn. 23 listopada 2002 r., Warszawa.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.