Psychologia pozytywna w odniesieniu do klasy szkolnej z punktu widzenia przyszłych nauczycieli
PDF (English)

Słowa kluczowe

psychologia pozytywna
PERMA
EMPATHICS
auczanie języka obcego
nauczyciele

Jak cytować

OŻAŃSKA-PONIKWIA, K. Psychologia pozytywna w odniesieniu do klasy szkolnej z punktu widzenia przyszłych nauczycieli. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 9, 2017. DOI: 10.19265/KP.2017.02949. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/153. Acesso em: 16 lip. 2024.

Abstrakt

Niniejszy artykuł skupia się na aspektach związanych z psycholo­gią pozytywną i jej odniesieniem do klasy szkolnej. Próba badawcza składała się z 27 przyszłych nauczycieli, z którymi zostały przeprowadzone wywiady w celu poznania czynników o kluczowym z ich punktu widzenia znaczeniu podczas nauczania, jak również wyłonienia najważniejszych cech, jakie ich zdaniem po­winien posiadać dobry nauczyciel języka obcego. Analiza danych jakościowych wykazała, że większość kategorii wymienionych przez badanych była bezpośred­nio związana z psychologią pozytywną.

https://doi.org/10.19265/KP.2017.02949
PDF (English)

Bibliografia

Blum, R.W., McNeely, C.A. & Rinehart, P.M. (2002). Improving the odds: the untapped power of schools to improve the health of teens. Minneapolis: University of Minnesota, Center for Adolescent Health and Development.

Dörnyei, Z. (2001). Motivational strategies in the language classroom. New York: Cam­bridge University Press.

Elias, M.J., Zins, J.E., Weissberg, R.P., Frey, K.S., Greenberg, M.T., Haynes, N.M. et al. (1997). Promoting social and emotional learning: guidelines for educators. Alex­andria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

MacIntyre, P.D, Gregersen, T. & Mercer S. (2016). Positive psychology in SLA. Bristol: Multilingual Matters.

Mayer, J.D. & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence?. In: P. Salovey & D.J. Sluyter (eds.), Emotional development and emotional intelligence: Educational implications (p. 3–34). New York: Harper Collins.

Meyer, D.K. & Turner, J.C. (2006). Re­Conceptualizing emotion and motivation to learn in classroom contexts. Educational Psychology Review, 18, 377–390.

Mayring, Ph. (2001). Combination and integration of qualitative and quantitative analysis. Forum Qualitative Social Research, 2(1), art. 20, http://www.qualitative­research.net/fqs­texte/1­01/1­01mayring­d.htm [accessed: 5.2017].

O’Grady, P. (2013). Positive psychology in the elementary school classroom. New York, NY: Norton.

Oxford, R.L. & Cuéllar, L. (2014). Positive psychology in cross­cultural learner narra­tives: Mexican students discover themselves while learning Chinese. In: P. MacIn­tyre & T. Gregersen (eds.), Positive psychology and language learning. Special issue, Studies in Second Language Learning and Teaching, 4(2), 173–203.

Oxford, R.L. (2014). What we can learn about strategies, language learning, and life from two extreme cases. Studies in Second Language Learning and Teaching, 4(4), 593–615.

Oxford, R.L. (2016a). Powerfully positive: searching for a model of language learner well­being. In: D. Gabryś­Barker & D. Gałajda (eds.), Positive Psychology Perspectives on foreign language learning and teaching (p. 21–37). New York: Springer.

Oxford, R.L. (2016b). Toward a psychology of well­being for language learners: the “EMPATHICS” vision. In: T. Gregersen, P. MacIntyre & S. Mercer (eds.), Positive psychology in SLA. (p. 10–90). Bristol: Multilingual Matters.

Seligman, M. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Atria/Simon & Schuster.Seligman, M. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55,5–14.

Seligman, M., Reivich, K., Jaycox L. & Gillham, J. (1995). The optimistic child. New York: Houghton Mifflin.

Wang, M., Haertel, G. & Wallberg, H. (1997). What do we know: Widely implemented school improvement programs. Philadelphia: Temple University Laboratory for Stu­dent Success.

Weissberg, R.P. (2000). Improving the lives of millions of school children. American Psychologist, 55(11), 1360–1372.

Wilson, H.K., Pianta, R.C. & Stuhlman, S.M. (2007). Typical classroom experiences in first grade: The role of classroom climate and functional risk in the development of social competences. The Elementary School Journal, 108, 82–96.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.