How not to drown in the flood of information?Selected aspects of the information culture of adolescents
PDF (English)

Słowa kluczowe

zalew informacyjny
kultura informacyjna
kompetencje informacyjne
selekcja informacji

Jak cytować

BORAWSKA-KALBARCZYK, K. How not to drown in the flood of information?Selected aspects of the information culture of adolescents. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 11, p. 79-93, 12 grudz. 2018.

Abstrakt

Artykuł opisuje rezultat badań, których przedmiotem uczyniono określenie poziomu jednego z przejawów kompetencji informacyjnych. Przedsta-wia charakterystykę umiejętności porządkowania i wyboru informacji. Autorka udowadnia, że umiejętność właściwej selekcji informacji jest warunkiem popraw-nego funkcjonowania w świecie informacji cyfrowych. Dokonana analiza zwra-ca uwagę na jeden z aspektów kultury informacyjnej człowieka, posiadającego umiejętności radzenia sobie z informacyjnym zalewem.

https://doi.org/10.19265/KP.2018.21179
PDF (English)

Bibliografia

Aftański, P. (2011). Społeczeństwo informacyjne – nowy wymiar informacji. In: W. Furmanek & A. Piecuch (eds.), Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyj-nego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
American Library Association (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education, http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycom-petency [accessed: 23.07.2018].
Batorowska, H. (2012). Konektywizm w kontekście kształcenia kompetencji informa-cyjnych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 10, 20–39.
Batorowska, H. (2013). Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. War-szawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Bulik, J. (2011). Podział klasowy społeczeństwa informacyjnego. Zagadnienia Infor-macji Naukowej, 1, 3–19.
Cukier, K., Mayer-Schönberger, V. (2014). BIG DATA. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, trans. M. Głatki. Warszawa: MT Biznes.
Filiciak, M., Danielewicz, M., Halawa, M., Mazurek, P. & Nowotny, A. (2010). Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS. Warszawa: Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej.
Furmanek, W. (2002). Kultura techniczna i kultura informacyjna. Eksplikacja pojęcia. Konsekwencje metodologiczne. In: J. Morbitzer (ed.), Techniki komputerowe w prze-kazie edukacyjnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Lau, J. (2011). Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie. Wytyc-zne, trans. Z. Wiorogórska et al., http://www.sbp.pl/repository/SBP/sekcje_komisje/komisja_ds_edukacji_informacyjnej/Wytyczne.pdf [accessed: 24.07.2018].
Morbitzer, J. (2004). Świat wartości w Internecie. Konspekt, http://www.ap.krakow.pl/konspekt/18/wartosci.htm [accessed: 8.06.2011].
Maciąg, J. (2018). Konstruktywistyczna perspektywa wspierania dziecka w procesie uczenia się. Konteksty Pedagogiczne, 1, 25–36.
Morbitzer, J. (2003). Informacyjny zalew. In: T. Pilch (ed.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Postman, N. (2004). Technopol, triumf techniki nad kulturą, trans. A. Tanalska-Dulęba. Warszawa: MUZA SA.
Spitzer, M. (2013). Cyfrowa demencja, trans. A. Lipiński. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
Wenta, K. (2013). Meandry zaufania do Internetu w nieprzychylnym świecie. In: J. Morbitzer & E. Musiał (eds.), Człowiek, media, edukacja. Kraków: Katedra Tech-nologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne