Tom 1 Nr 8 (2017)

Artykuły

Krystyna Ferenz
Nauczyciele wobec zróżnicowanych oczekiwań rodzicielskich
PDF
Małgorzata Kabat
Starożytna i nowoczesna cywilizacja jako wybrany kontekst rozwoju nauczyciela
PDF (English)
Stanisław Dylak
Kształtowanie (się) kompetencji językowych uczniów w integracji z edukacją przyrodniczą (wstępne studium literaturowe)
PDF
Irena Burczyk
Muzyka jako komunikat
PDF
Bartłomiej Gołek
Samokształcenie i samowychowanie młodzieży jako wyzwanie współczesności
PDF
Eliza Szymanowska
Młodzi Polacy po transformacji wobec wartośc
PDF
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Technologie cyfrowe w edukacji – między immersją ucznia a indolencją szkoły
PDF
Beata Oelszlaeger-Kosturek
Modele komunikacji nauczyciela i uczniów w procesie edukacyjnym (na przykładzie edukacji wczesnoszkolnej)
PDF
Elżbieta M. Minczakiewicz
Dyslalia na tle innych wad i zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
PDF
Karel Neubauer, Jan Zvoniček, Lenka Neubauerová
Wykorzystanie specjalistycznych technologii informacyjno--komunikacyjnych w zakresie fonologicznego różnicowania dźwięków oraz rozwoju mowy u dzieci
PDF (English)
Ondřej Šimik
Syntaktyczna i semantyczna trudność tekstu w historycznej części podręczników w obszarze edukacyjnym „Człowiek i jego świat”
PDF (English)
Robert Pysz
Czytelnictwo e-booków wśród studentów kierunków humanistyczno--społecznych. Komunikat z badań pilotażowych
PDF
Radmila Burkovičová
Praktyki pedagogiczne jako element stawania się nauczycielem
PDF (English)
Karin Fodorová
Realizacja planu rozwoju zawodowego nauczycieli przedszkola
PDF (English)
Anita Gis
W uczniowskim zwierciadle, czyli licealiści o studenckich lekcjach egzaminacyjnych. Raport z badań
PDF
Elżbieta Wolińska
Rola zajęć umuzykalniających w rozwoju dziecka
PDF
Karina Szafrańska, Iwona Klonowska
Wykorzystanie metody dramy w profilaktyce zachowań ryzykownych młodzieży gimnazjalnej
PDF
Julia Legomska
Sprawozdanie z konferencji Kultury obrazu – tabu – edukacja(Katowice, 19–20.10.2016)
PDF
Marta Kazienko-Szczerbak
Recenzja książki Bernadety Niesporek-Szamburskiej Stereotyp „czarownicy” i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013)
PDF
Maciej Kołodziejski
Recenzja książki Jadwigi Uchyły-Zroski Śpiew jako wartość osobowa dziecka. Tom 1: Stałość i zmienność rozwoju myśli naukowej przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015
PDF