Związek między teoriami pośrednimi, wytrwałością i osiągnięciami naukowymi u dzieci w wieku szkolnym
Konteksty Pedagogiczne nr 2(13)/2019
pdf (English)

Słowa kluczowe

pośrednie teorie inteligencji
nastawienie na rozwój inteligencji
nastawienie na rozwój osobowości
wytrwałość
osiągnięcia naukowe

Jak cytować

FOX, C.; BARRERA, M.; CAMPOS, L.; REID-METOYER, F. Związek między teoriami pośrednimi, wytrwałością i osiągnięciami naukowymi u dzieci w wieku szkolnym. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 13, p. 129–143, 2019. DOI: 10.19265/KP.2019.213129. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/215. Acesso em: 15 kwi. 2024.

Abstrakt

Badania nad teoriami pośrednimi koncentrowały się do tej pory głównie na osiągnięciach naukowych, wyjaśniały korzyści wynikające z nastawienia na rozwój w ocenie uczniów w każdym wieku. Niewiele badań dotyczyło jednak korzyści wynikających z pojmowania osobowości w sposób wzrostowy lub tych związanych z wytrwałością w nauce. Dlatego niniejsze studium koncentruje się na zbadaniu związku między wytrwałością, teoriami pośrednimi i osobowością, w kontekście ich wpływu na wyniki w nauce u chłopców i dziewcząt w piątej i szóstej klasie szkoły podstawowej. Badanie zakładało, że relatywnie większa wytrwałość i nastawienie na rozwój przełoży się na sukces naukowy. Uczniowie badani byli za pomocą kwestionariuszy dotyczących wytrwałości, nastawienia na rozwój inteligencji i nastawienia na rozwój osobowości; następnie poddano analizie ich oceny kwartalne i ustandaryzowane wyniki w nauce. Badanie wskazuje na korzystny wpływ, jaki nastawienie na rozwój osobowości wywarło na wyniki z języka angielskiego i czytania. Nastawienie na rozwój inteligencji natomiast koreluje dodatnio z matematyką, angielskim i ustandaryzowanymi wynikami z matematyki i języka. Wytrwałość nie miała wpływu na wyniki w nauce. Nasze wyniki sugerują, że instytucje edukacyjne skorzystałyby z promowania nastawienia na rozwój inteligencji i osobowości u swoich uczniów.

https://doi.org/10.19265/KP.2019.213129
pdf (English)

Bibliografia

Ahmavaara, A. and Houston, D.M. (2007). The effects of selective schooling and self-concept on adolescents’ academic aspiration: An examination of Dweck’s self-theory. British Journal of Educational Psychology, 77(3), 613–632.

Alan, S., Boneva, T. and Ertac, S. (2016). Ever Failed, Try Again, Succeed Better: Results from a Randomized Educational Intervention on Grit. SSRN Electronic Journal.

Aronson, J., Fried, C.B. and Good, C. (2002). Reducing the effects of stereotype threat on African American college students by shaping theories of intelligence. Journal of Experimental Social Psychology, 38(2), 113–125.

Blackwell, L.S., Trzesniewski, K.H. and Dweck, C.S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: a longitudinal study and an intervention. Child Development, 78(1), 246–263.

Bostwick, K.C.P., Collie, R.J., Martin, A.J. and Durksen, T.L. (2017). Students’ growth mindsets, goals, and academic outcomes in mathematics. Zeitschrift für Psychologie, 225(2), 107–116.

Canning, E.A., Muenks, K., Green, D.J. and Murphy, M.C. (2019). STEM faculty who believe ability is fixed have larger racial achievement gaps and inspire less student motivation in their classes. Science Advances, 5(2).

Cosgrove, J.M., Chen, Y.T. and Castelli, D.M. (2018). Physical Fitness, Grit, School Attendance, and Academic Performance among Adolescents. Biomed Research International, 9801258.

Costa, A. and Faria, L. (2018). Implicit Theories of Intelligence and Academic Achievement: A Meta-Analytic Review. Frontiers in Psychology, 9, 829.

Duckworth, A. (2016). Grit: The Power of Passion and Perseverance. New York, NY: Scribner.

Dweck, C.S. (2000). Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. Washington: Psychology Press.

Dweck, C.S. (2006). Mindset: The new psychology of success: How we can learn to fulfill our potential. New York: Ballantine Books.

Embree, M.C. (1986). Implicit Personality Theory in the Classroom: An Integrative Approach. Teaching of Psychology, 13(2), 78.

Gal, É. and Szamoskozi, S. (2016). The association between implicit theories of intelligence and affective states- a metaanalysis. Transylvanian Journal of Psychology, 1, 45–70.

Good, C., Aronson, J. and Inzlicht, M. (2003). Improving adolescents’ standardized test performance: an intervention to reduce the effects of stereotype threat. The Journal of Applied Developmental Psychology, 24, 645–662.

Leondari, A. and Gialamas, V. (2002). Implicit Theories, Goal Orientations, and Perceived Competence: Impact on Students’ Achievement Behavior. Psychology in the Schools, 39, 279–291.

Li, S., Zhao, F. and Yu, G. (2019). Ostracism and aggression among adolescents: Implicit theories of personality moderated the mediating effect of self-esteem. Children and Youth Services Review, 100, 105–111.

Miller-Matero, L.R., Martinez, S., MacLean, L., Yaremchuk, K. and Ko, A.B. (2018). Grit: A predictor of medical student performance. Education For Health (Abingdon, England), 31(2), 109–113.

Ng, A.S. and Tong, E.M.W. (2013). The relation between implicit theories of personality and forgiveness. Personal Relationships, 20(3), 479–494.

O’Dell, D.H. (2017). The Debugging Mind-Set. Communications of the ACM, 60(6), 40–45.

Renaud, J. and McConnell, A. (2007). Wanting to be better but thinking you can’t: Implicit theories of personality moderate the impact of self-discrepancies on self-esteem. Self and Identity, 6(1), 41–50.

Renaud-Dubé, A., Guay, F., Talbot, D., Taylor, G. and Koestner, R. (2015). The Relations between Implicit Intelligence Beliefs, Autonomous Academic Motivation, and School Persistence Intentions: A Mediation Model. Social Psychology of Education: An International Journal, 18(2), 255–272.

Salekin, R.T., Lester, W.S. and Sellers, M.-K. (2012). Mental sets in conduct problem youth with psychopathic features: entity versus incremental theories of intelligence. Law And Human Behavior, 36(4), 283–292.

Schleider, J.L. and Weisz, J.R. (2016). Mental Health and Implicit Theories of Thoughts, Feelings, and Behavior in Early Adolescents: Are Girls at Greater Risk? Journal of Social and Clinical Psychology, 35(2), 130–151.

Scott, D., Johnson, Y.R., Spitzer, B.J., Trzesniewski, K.H., Powers, J. and Dweck, C.S. (2014). The Far-Reaching Effects of Believing People Can Change: Implicit Theories of Personality Shape Stress, Health, and Achievement During Adolescence. Journal of Personality and Social Psychology, 106(6), 867–884.

Shih, S. (2011). Perfectionism, Implicit Theories of Intelligence, and Taiwanese Eighth- Grade Students’ Academic Engagement. Journal of Educational Research, 104(2), 131–142.

Shively, R.L. and Ryan, C.S. (2013). Longitudinal Changes in College Math Students’ Implicit Theories of Intelligence. Social Psychology of Education: An International Journal, 16(2), 241–256.

Sisk, V.F., Burgoyne, A.P., Sun, J., Butler, J.L. and Macnamara, B.N. (2018). To What Extent and Under Which Circumstances Are Growth Mind-Sets Important to Academic Achievement? Two Meta-Analyses. Psychological Science, 29(4), 549–571.

Steele, C. (2010). Whistling Vivaldi: How Stereotypes Affect Us and What We Can Do. New York, NY: W.W. Norton and Company.

Suran, L. and Young Woo, S. (2017). Effects of Grit on Academic Achievement and Career-Related Attitudes of College Students in Korea. Social Behavior and Personality: An International Journal, 45(10), 1629–1642.

Tempelaar, D.T., Rienties, B., Giesbers, B. and Gijselaers, W.H. (2015). The Pivotal Role of Effort Beliefs in Mediating Implicit Theories of Intelligence and Achievement Goals and Academic Motivations. Social Psychology of Education: An International Journal, 18(1), 101–120.

Tovar-García, E.D. (2017). The impact of perseverance and passion for long term goals (GRIT) on educational achievements of migrant children: Evidence from Tatarstan, Russia. Psicologia Educativa, 23(1), 19–27.

Wang, A.Y. (1997). Making implicit personality theories explicit: A classroom demonstration. Teaching of Psychology, 24(4), 258–261.

Yeager, D.S., Miu, A.S., Powers, J. and Dweck, C.S. (2013). Implicit theories of personality and attributions of hostile intent: a meta-analysis, an experiment, and a longitudinal Intervention. Child Development, 84(5), 1651–1667.

Yeager, D.S., Trzesniewski, K.H. and Dweck, C.S. (2013). An implicit theories of personality intervention reduces adolescent aggression in response to victimization and exclusion. Child Development, 84(3), 970–988.

Yeager, D.S., Johnson, R., Spitzer, B.J., Trzesniewski, K.H., Powers, J. and Dweck, C.S. (2014). The far-reaching effects of believing people can change: Implicit theories of personality shape stress, health, and achievement during adolescence. Journal of personality and social psychology, 106(6), 867.

Yeager, D.S., Lee, H.Y. and Jamieson, J.P. (2016). How to Improve Adolescent Stress Responses: Insights from Integrating Implicit Theories of Personality and Biopsychosocial Models. Psychological Science (0956-7976), 27(8), 1078–1091.

Yeager, D.S. (2017). Dealing With Social Difficulty During Adolescence: The Role of Implicit Theories of Personality. Child Development Perspectives, 11(3), 196–201.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.