Korzystne skutki nastawienia na rozwój inteligencji i nastawienia na rozwój osobowości na osiągnięcia w nauce u dzieci w wieku szkolnym
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

pośrednie teorie inteligencji
nastawienie na rozwój inteligencji
nastawienie na rozwój osobowości
wytrwałość
osiągnięcia naukowe

Jak cytować

FOX, C.; BARRERA, M. Korzystne skutki nastawienia na rozwój inteligencji i nastawienia na rozwój osobowości na osiągnięcia w nauce u dzieci w wieku szkolnym. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 15, p. 25–40, 2020. DOI: 10.19265/kp.2020.2.15.267. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/267. Acesso em: 21 lip. 2024.

Abstrakt

Liczne badania naukowe ujawniły korzyści płynące z przyjęcia nastawienia na rozwój inteligencji dla uczniów w każdym wieku. Jednak niewiele badań przeprowadzonych do tej pory dotyczyło korzyści wynikających z nastawienia na rozwój osobowości lub wytrwałości w nauce. Dlatego też niniejsze studium koncentruje się na zbadaniu związku między wytrwałością, teoriami pośrednimi i osobowością, w kontekście ich wpływu na wyniki w nauce uczniów klas od piątej do ósmej. Badanie zakładało, że relatywnie większa wytrwałość i nastawienie na rozwój przełoży się na sukces naukowy. Uczniowie badani byli za pomocą kwestionariuszy dotyczących wytrwałości, nastawienia na rozwój inteligencji i nastawienia na rozwój osobowości; następnie poddano analizie ich oceny kwartalne i ustandaryzowane wyniki w nauce z takich przedmiotów jak angielski, czytanie, język, matematyka i przedmioty ścisłe. Badanie wskazuje na korzystny wpływ, jaki nastawienie na rozwój inteligencji i nastawienie na rozwój osobowości miało na wyniki z języka angielskiego i czytania. Co więcej, nastawienie na rozwój inteligencji przełożyło się na znacznie wyższe wyniki z matematyki. Wytrwałość nie miała wpływu na wyniki w nauce. Poniższe badanie wskazuje na to, że instytucje edukacyjne skorzystałyby z promowania nastawienia na rozwój inteligencji i osobowości u swoich uczniów.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.267
pdf (English)

Bibliografia

Ahmavaara, A. & Houston, D.M. (2007). The effects of selective schooling and self-concept on adolescents’ academic aspiration: An examination of Dweck’s self-theory. British Journal of Educational Psychology, 77(3), 613–632. DOI: 10.1348/000709906X120132.

Alan, S., Boneva T. & Ertac, S. (2016). Ever Failed, Try Again, Succeed Better: Results from a Randomized Educational Intervention on Grit. SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.2761390.

Blackwell, L.S., Trzesniewski, K.H. & Dweck, C.S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: a longitudinal study and an intervention. Child Development, 78(1), 246–263. DOI: 10.1111/j.1467- 8624.2007.00995.

Bostwick, K.C.P., Collie, R.J., Martin, A.J. & Durksen, T.L. (2017). Students’ growth mindsets, goals, and academic outcomes in mathematics. Zeitschrift für Psychologie, 225(2), 107–116. DOI: 10.1027/2151-2604/a000287.

Canning, E.A., Muenks, K., Green, D.J. & Murphy, M.C. (2019). STEM faculty who believe ability is fixed have larger racial achievement gaps and inspire less student motivation in their classes. Science Advances, 5(2). DOI: 10.1126/sciadv.aau4734.

Cosgrove, J.M., Chen, Y.T. & Castelli, D.M. (2018). Physical Fitness, Grit, School Attendance, and Academic Performance among Adolescents. Biomed Research International, 2018, 9801258. DOI: 10.1155/2018/9801258.

Duckworth, A. (2016). Grit: The Power of Passion and Perseverance. New York, NY: Scribner.

Dweck, C.S. (2000). Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. Washington: Psychology press.

Dweck, C.S. (2006). Mindset: The new psychology of success: How we can learn to fulfill our potential. New York: Ballantine Books.

Embree, M.C. (1986). Implicit Personality Theory in the Classroom: An Integrative Approach. Teaching of Psychology, 13(2), 78. DOI: 10.1207/s15328023top1302_7.

Leondari, A. & Gialamas, V. (2002). Implicit Theories, Goal Orientations, and Perceived Competence: Impact on Students’ Achievement Behavior. Psychology in the Schools, 39, 279–291. DOI: 10.1002/pits.10035.

Li, S., Zhao, F. & Yu, G. (2019). Ostracism and aggression among adolescents: Implicit theories of personality moderated the mediating effect of self-esteem. Children & Youth Services Review, 100, 105–111. DOI: 10.1016/j.childyouth.2019.02.043.

Miller-Matero, L.R., Martinez, S., MacLean, L., Yaremchuk, K. & Ko, A.B. (2018). Grit: A predictor of medical student performance. Education for Health, 31(2), 109–113. DOI: 10.4103/efh.EfH_152_16.

Ng, A.S. & Tong, E.M.W. (2013). The relation between implicit theories of personality and forgiveness. Personal Relationships, 20(3), 479–494. DOI: 10.1111/j.1475- 6811.2012.01419.x.

O’Dell, D.H. (2017). The Debugging Mind-Set. Communications of the ACM, 60(6), 40–45.

Renaud, J. & McConnell, A. (2007). Wanting to be better but thinking you can’t: Implicit theories of personality moderate the impact of self-discrepancies on self-esteem. Self & Identity, 6(1), 41–50. DOI: 10.1145/3052939.

Renaud-Dubé, A., Guay, F., Talbot, D., Taylor, G. & Koestner, R. (2015). The Relations between Implicit Intelligence Beliefs, Autonomous Academic Motivation, and School Persistence Intentions: A Mediation Model. Social Psychology of Education: An International Journal, 18(2), 255–272. DOI: 10.1007/s11218-014-9288-0.

Salekin, R.T., Lester, W.S. & Sellers, M.-K. (2012). Mental sets in conduct problem youth with psychopathic features: entity versus incremental theories of intelligence. Law and Human Behavior, 36(4), 283–292. DOI: 10.1037/h0093971.

Scott, D. et al. (2014). The Far-Reaching Effects of Believing People Can Change: Implicit Theories of Personality Shape Stress, Health, and Achievement During Adolescence. Journal of Personality & Social Psychology, 106(6), 867–884. DOI: 10.1037/a0036335.

Shih, S. (2011). Perfectionism, Implicit Theories of Intelligence, and Taiwanese Eighth- Grade Students’ Academic Engagement. Journal of Educational Research, 104(2), 131–142. DOI: 10.1080/00220670903570368.

Shively, R.L. & Ryan, C.S. (2013). Longitudinal Changes in College Math Students’ Implicit Theories of Intelligence. Social Psychology of Education: An International Journal, 16(2), 241–256. DOI: 10.1007/s11218-012-9208-0.

Sisk, V.F., Burgoyne, A.P., Sun, J., Butler, J.L. & Macnamara, B.N. (2018). To What Extent and Under Which Circumstances Are Growth Mind-Sets Important to Academic Achievement? Two Meta-Analyses. Psychological Science, 29(4), 549–571. DOI: 10.1177/0956797617739704.

Suran, L. & Young Woo, S. (2017). Effects of grit on academic achievement and career-related attitudes of college students in Korea. Social Behavior & Personality: An International Journal, 45(10), 1629–1642. DOI: 10.2224/sbp.6400.

Tovar-García, E.D. (2017). The impact of perseverance and passion for long term goals (GRIT) on educational achievements of migrant children: Evidence from Tatarstan, Russia. Psicología Educativa, 23(1), 19–27. DOI: 10.1016/j.pse.2017.02.003.

Wang, A.Y. (1997). Making implicit personality theories explicit: A classroom demonstration. Teaching of Psychology, 24(4), 258–261. DOI: 10.1207/s15328023top2404_6.

Yeager, D.S., Miu, A.S., Powers, J. & Dweck, C.S. (2013). Implicit theories of personality and attributions of hostile intent: A meta-analysis, an experiment, and a longitudinal Intervention. Child Development, 84(5), 1651–1667. DOI: 10.1111/cdev.12062.

Yeager, D.S., Trzesniewski, K.H. & Dweck, C.S. (2013). An implicit theories of personality intervention reduces adolescent aggression in response to victimization and exclusion. Child Development, 84(3), 970–988. DOI: 10.1111/cdev.12003.

Yeager, D.S., Lee, H.Y. & Jamieson, J.P. (2016). How to Improve Adolescent Stress Responses: Insights from Integrating Implicit Theories of Personality and Biopsychosocial Models. Psychological Science, 27(8), 1078–1091. DOI: 10.1177/0956797616649604.

Yeager, D.S. (2017). Dealing with Social Difficulty During Adolescence: The Role of Implicit Theories of Personality. Child Development Perspectives, 11(3), 196–201. DOI: 10.1111/cdep.12234.

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska | w formie skanu przesłać poprzez system OJS (biblioteka wydawcy).

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów w związku z publikacją artykułu na łamach czasopisma Konteksty Pedagogiczne oraz nie otrzymują gratyfikacji finansowej za opublikowanie tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

Autor (Autorzy) artykułu oświadcza, że przesłane opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyraża zgodę na poddanie artykułu procedurze recenzji oraz dokonanie zmian redakcyjnych. Przenosi nieodpłatnie na Wydawnictwo Libron autorskie prawa majątkowe do utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – pod warunkiem, że praca została zaakceptowana do publikacji i opublikowana.
Wydawnictwo Libron posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Zamieszczenie tekstu artykuły w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone o ile nie wiąże się z pozyskiwaniem korzyści majątkowych, a tekst wyposażony będzie w informacje źródłowe (w tym również tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

Tekst jest udostępniany w internecie na licencji CC-BY-SA

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.