Korzystne skutki nastawienia na rozwój inteligencji i nastawienia na rozwój osobowości na osiągnięcia w nauce u dzieci w wieku szkolnym
Konteksty Pedagogiczne nr 2(15)/2020
pdf (English)

Słowa kluczowe

pośrednie teorie inteligencji
nastawienie na rozwój inteligencji
nastawienie na rozwój osobowości
wytrwałość
osiągnięcia naukowe

Jak cytować

FOX, C.; BARRERA, M. Korzystne skutki nastawienia na rozwój inteligencji i nastawienia na rozwój osobowości na osiągnięcia w nauce u dzieci w wieku szkolnym. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 15, p. 25-40, 30 grudz. 2020.

Abstrakt

Liczne badania naukowe ujawniły korzyści płynące z przyjęcia nastawienia na rozwój inteligencji dla uczniów w każdym wieku. Jednak niewiele badań przeprowadzonych do tej pory dotyczyło korzyści wynikających z nastawienia na rozwój osobowości lub wytrwałości w nauce. Dlatego też niniejsze studium koncentruje się na zbadaniu związku między wytrwałością, teoriami pośrednimi i osobowością, w kontekście ich wpływu na wyniki w nauce uczniów klas od piątej do ósmej. Badanie zakładało, że relatywnie większa wytrwałość i nastawienie na rozwój przełoży się na sukces naukowy. Uczniowie badani byli za pomocą kwestionariuszy dotyczących wytrwałości, nastawienia na rozwój inteligencji i nastawienia na rozwój osobowości; następnie poddano analizie ich oceny kwartalne i ustandaryzowane wyniki w nauce z takich przedmiotów jak angielski, czytanie, język, matematyka i przedmioty ścisłe. Badanie wskazuje na korzystny wpływ, jaki nastawienie na rozwój inteligencji i nastawienie na rozwój osobowości miało na wyniki z języka angielskiego i czytania. Co więcej, nastawienie na rozwój inteligencji przełożyło się na znacznie wyższe wyniki z matematyki. Wytrwałość nie miała wpływu na wyniki w nauce. Poniższe badanie wskazuje na to, że instytucje edukacyjne skorzystałyby z promowania nastawienia na rozwój inteligencji i osobowości u swoich uczniów.

https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.267
pdf (English)

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Ahmavaara, A. & Houston, D.M. (2007). The effects of selective schooling and self-concept on adolescents’ academic aspiration: An examination of Dweck’s self-theory. British Journal of Educational Psychology, 77(3), 613–632. DOI: 10.1348/000709906X120132.
Zobacz w Google Scholar

Alan, S., Boneva T. & Ertac, S. (2016). Ever Failed, Try Again, Succeed Better: Results from a Randomized Educational Intervention on Grit. SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.2761390.
Zobacz w Google Scholar

Blackwell, L.S., Trzesniewski, K.H. & Dweck, C.S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: a longitudinal study and an intervention. Child Development, 78(1), 246–263. DOI: 10.1111/j.1467- 8624.2007.00995.
Zobacz w Google Scholar

Bostwick, K.C.P., Collie, R.J., Martin, A.J. & Durksen, T.L. (2017). Students’ growth mindsets, goals, and academic outcomes in mathematics. Zeitschrift für Psychologie, 225(2), 107–116. DOI: 10.1027/2151-2604/a000287.
Zobacz w Google Scholar

Canning, E.A., Muenks, K., Green, D.J. & Murphy, M.C. (2019). STEM faculty who believe ability is fixed have larger racial achievement gaps and inspire less student motivation in their classes. Science Advances, 5(2). DOI: 10.1126/sciadv.aau4734.
Zobacz w Google Scholar

Cosgrove, J.M., Chen, Y.T. & Castelli, D.M. (2018). Physical Fitness, Grit, School Attendance, and Academic Performance among Adolescents. Biomed Research International, 2018, 9801258. DOI: 10.1155/2018/9801258.
Zobacz w Google Scholar

Duckworth, A. (2016). Grit: The Power of Passion and Perseverance. New York, NY: Scribner.
Zobacz w Google Scholar

Dweck, C.S. (2000). Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. Washington: Psychology press.
Zobacz w Google Scholar

Dweck, C.S. (2006). Mindset: The new psychology of success: How we can learn to fulfill our potential. New York: Ballantine Books.
Zobacz w Google Scholar

Embree, M.C. (1986). Implicit Personality Theory in the Classroom: An Integrative Approach. Teaching of Psychology, 13(2), 78. DOI: 10.1207/s15328023top1302_7.
Zobacz w Google Scholar

Leondari, A. & Gialamas, V. (2002). Implicit Theories, Goal Orientations, and Perceived Competence: Impact on Students’ Achievement Behavior. Psychology in the Schools, 39, 279–291. DOI: 10.1002/pits.10035.
Zobacz w Google Scholar

Li, S., Zhao, F. & Yu, G. (2019). Ostracism and aggression among adolescents: Implicit theories of personality moderated the mediating effect of self-esteem. Children & Youth Services Review, 100, 105–111. DOI: 10.1016/j.childyouth.2019.02.043.
Zobacz w Google Scholar

Miller-Matero, L.R., Martinez, S., MacLean, L., Yaremchuk, K. & Ko, A.B. (2018). Grit: A predictor of medical student performance. Education for Health, 31(2), 109–113. DOI: 10.4103/efh.EfH_152_16.
Zobacz w Google Scholar

Ng, A.S. & Tong, E.M.W. (2013). The relation between implicit theories of personality and forgiveness. Personal Relationships, 20(3), 479–494. DOI: 10.1111/j.1475- 6811.2012.01419.x.
Zobacz w Google Scholar

O’Dell, D.H. (2017). The Debugging Mind-Set. Communications of the ACM, 60(6), 40–45.
Zobacz w Google Scholar

Renaud, J. & McConnell, A. (2007). Wanting to be better but thinking you can’t: Implicit theories of personality moderate the impact of self-discrepancies on self-esteem. Self & Identity, 6(1), 41–50. DOI: 10.1145/3052939.
Zobacz w Google Scholar

Renaud-Dubé, A., Guay, F., Talbot, D., Taylor, G. & Koestner, R. (2015). The Relations between Implicit Intelligence Beliefs, Autonomous Academic Motivation, and School Persistence Intentions: A Mediation Model. Social Psychology of Education: An International Journal, 18(2), 255–272. DOI: 10.1007/s11218-014-9288-0.
Zobacz w Google Scholar

Salekin, R.T., Lester, W.S. & Sellers, M.-K. (2012). Mental sets in conduct problem youth with psychopathic features: entity versus incremental theories of intelligence. Law and Human Behavior, 36(4), 283–292. DOI: 10.1037/h0093971.
Zobacz w Google Scholar

Scott, D. et al. (2014). The Far-Reaching Effects of Believing People Can Change: Implicit Theories of Personality Shape Stress, Health, and Achievement During Adolescence. Journal of Personality & Social Psychology, 106(6), 867–884. DOI: 10.1037/a0036335.
Zobacz w Google Scholar

Shih, S. (2011). Perfectionism, Implicit Theories of Intelligence, and Taiwanese Eighth- Grade Students’ Academic Engagement. Journal of Educational Research, 104(2), 131–142. DOI: 10.1080/00220670903570368.
Zobacz w Google Scholar

Shively, R.L. & Ryan, C.S. (2013). Longitudinal Changes in College Math Students’ Implicit Theories of Intelligence. Social Psychology of Education: An International Journal, 16(2), 241–256. DOI: 10.1007/s11218-012-9208-0.
Zobacz w Google Scholar

Sisk, V.F., Burgoyne, A.P., Sun, J., Butler, J.L. & Macnamara, B.N. (2018). To What Extent and Under Which Circumstances Are Growth Mind-Sets Important to Academic Achievement? Two Meta-Analyses. Psychological Science, 29(4), 549–571. DOI: 10.1177/0956797617739704.
Zobacz w Google Scholar

Suran, L. & Young Woo, S. (2017). Effects of grit on academic achievement and career-related attitudes of college students in Korea. Social Behavior & Personality: An International Journal, 45(10), 1629–1642. DOI: 10.2224/sbp.6400.
Zobacz w Google Scholar

Tovar-García, E.D. (2017). The impact of perseverance and passion for long term goals (GRIT) on educational achievements of migrant children: Evidence from Tatarstan, Russia. Psicología Educativa, 23(1), 19–27. DOI: 10.1016/j.pse.2017.02.003.
Zobacz w Google Scholar

Wang, A.Y. (1997). Making implicit personality theories explicit: A classroom demonstration. Teaching of Psychology, 24(4), 258–261. DOI: 10.1207/s15328023top2404_6.
Zobacz w Google Scholar

Yeager, D.S., Miu, A.S., Powers, J. & Dweck, C.S. (2013). Implicit theories of personality and attributions of hostile intent: A meta-analysis, an experiment, and a longitudinal Intervention. Child Development, 84(5), 1651–1667. DOI: 10.1111/cdev.12062.
Zobacz w Google Scholar

Yeager, D.S., Trzesniewski, K.H. & Dweck, C.S. (2013). An implicit theories of personality intervention reduces adolescent aggression in response to victimization and exclusion. Child Development, 84(3), 970–988. DOI: 10.1111/cdev.12003.
Zobacz w Google Scholar

Yeager, D.S., Lee, H.Y. & Jamieson, J.P. (2016). How to Improve Adolescent Stress Responses: Insights from Integrating Implicit Theories of Personality and Biopsychosocial Models. Psychological Science, 27(8), 1078–1091. DOI: 10.1177/0956797616649604.
Zobacz w Google Scholar

Yeager, D.S. (2017). Dealing with Social Difficulty During Adolescence: The Role of Implicit Theories of Personality. Child Development Perspectives, 11(3), 196–201. DOI: 10.1111/cdep.12234.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.