Cyberspace – dilemmas of an educator
PDF (English)

Słowa kluczowe

cyberzagrożenia
profilaktyka wychowawcza
profilaktyka zachowań ryzykownych

Jak cytować

CIUPIŃSKA, B. Cyberspace – dilemmas of an educator. Konteksty Pedagogiczne, v. 2, n. 11, p. 95-104, 12 grudz. 2018.

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę miejsca nowoczesnych techno-logii informatycznych i komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się. Przywołano poglądy różnych autorów dotyczące cyberkompetencji uczniów oraz korzyści i zagrożeń płynących z gier komputerowych. Podniesiono również kwe-stię wyzwań związanych z cyberprzestrzenią w obszarze pracy wychowawczej

https://doi.org/10.19265/KP.2018.21195
PDF (English)

Bibliografia

Andrzejewska, A. (2013). Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży przed zagro-żeniami cyberprzestrzeni. Rozprawy Społeczne, 2, 13–18.
Borawska- Kalbarczyk, K. (2017a). Technologie cyfrowe w edukacji – między immersją ucznia a indolencją szkoły. Konteksty Pedagogiczne, 1(8), 117–132.
Borawska-Kalbarczyk, K. (2017b). Wirtualne środowisko kształcenia w procesie wspie-rania motywacji do uczenia się. Konteksty Pedagogiczne, 2(9), 153–164.
Jabłońska, M.R. (2018). Człowiek w cyberprzestrzeni. Wprowadzenie do psychologii In-ternetu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Kałdon, B. (2016). Cyberprzestrzeń jako zagrożenie dla człowieka XXI wieku. Seminare, 2, 87–101.
Kołodzieczyk, W. & Polak, M. (2011). Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i edukacji. Warszawa: Instytut Obywatelski.
Siemieniecki, B. (2001). Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania. Toruń: Adam Marszałek.
Spitzer, M. (2016). Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie, trans. M. Gu-zowska. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
Waluś, S. (2016). Współczesna rodzina wobec nowoczesnych. In: K. Pujer (ed.), Rodzi-na i szkoła wobec szans i zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych (p. 43–54). Wrocław: Exante.
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2018 Konteksty Pedagogiczne