Diagnoza i terapia zachowań u trzyletniego dziecka ze spektrum autyzmu (ASD). Studium przypadku
pdf

Słowa kluczowe

autyzm
diagnoza
wczesne objawy
terapia

Jak cytować

CYGAN, B.; KUROWSKA, B. Diagnoza i terapia zachowań u trzyletniego dziecka ze spektrum autyzmu (ASD). Studium przypadku. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 19, p. 61–76, 2022. DOI: 10.19265/kp.2022.2.19.360. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/360. Acesso em: 15 kwi. 2024.

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na potrzebę wczesnego rozpoznawania zaburzeń autystycznych (ASD) u małych dzieci. Wskazano symptomy ASD w zakresie interakcji spo-łecznych, mowy i komunikowania się, zabawy oraz specyficznych zainteresowań i aktywności, które można zaobserwować w początkowych latach życia dziecka. Zwrócono uwagę na częste współwystępowanie zaburzeń integracji sensorycznej. Odwołując się do casy study, zaprezentowano przypadek trzyletniego chłopca diagnozowanego pod kątem ASD i to-warzyszących spektrum trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych. Po zaprezentowaniu wyników badań zaproponowano działania terapeutyczne niezbędne w pracy z dzieckiem ze zdiagnozowanym ASD, w tym wczesne wspomaganie rozwoju (WWR), kształcenie specjalne (KS) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO).

https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.360
pdf

Bibliografia

American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Washington: American Psychiatric Association.

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Washington: American Psychiatric Association.

Ayres, J.A. (2016). Południowokalifornijskie testy integracji sensorycznej. Kraków: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Błeszyński, J. (2009). Czy echolalia w autyzmie jest problemem komunikacyjnym? W: B. Winczura (red.), Autyzm. Na granicy zrozumienia (s. 101–108). Kraków: Impuls.

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2017). Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Impuls.

Boenisch, B., Klaro-Celej, L. i Marszycka-Suchecka, J. (2007). ABC konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych. Płock: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Bombińska-Domżał, A. (2019). Zaburzenia ze spektrum autyzmu – analiza różnic i podobieństw głównych nurtów terapeutycznych: behawioralnego, poznawczego i neurorozwojowego w praktyce edukacyjnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica, 12, 5‒20.

Cygan, B. (2019). Diagnoza małego dziecka. Konteksty interdyscyplinarne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Gałecki, P. (red.). (2022). Badanie stanu psychicznego: rozpoznane według ICD-11. Wrocław: Edra Urban & Partner.

American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Washington: American Psychiatric Association.

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Washington: American Psychiatric Association.

Ayres, J.A. (2016). Południowokalifornijskie testy integracji sensorycznej. Kraków: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Błeszyński, J. (2009). Czy echolalia w autyzmie jest problemem komunikacyjnym? W: B. Winczura (red.), Autyzm. Na granicy zrozumienia (s. 101–108). Kraków: Impuls.

Bobkowicz-Lewartowska, L. (2017). Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Kraków: Impuls.

Boenisch, B., Klaro-Celej, L. i Marszycka-Suchecka, J. (2007). ABC konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych. Płock: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Bombińska-Domżał, A. (2019). Zaburzenia ze spektrum autyzmu – analiza różnic i podobieństw głównych nurtów terapeutycznych: behawioralnego, poznawczego i neurorozwojowego w praktyce edukacyjnej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica, 12, 5‒20.

Cygan, B. (2019). Diagnoza małego dziecka. Konteksty interdyscyplinarne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Gałecki, P. (red.). (2022). Badanie stanu psychicznego: rozpoznane według ICD-11. Wrocław: Edra Urban & Partner.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Konteksty Pedagogiczne

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.