Zaburzenia modulacji sensorycznej u osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Studium przypadku
pdf

Słowa kluczowe

zespół Aspergera
zaburzenia modulacji sensorycznej

Jak cytować

CYGAN, B.; KUROWSKA, B. Zaburzenia modulacji sensorycznej u osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Studium przypadku. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 2, n. 19, p. 77–90, 2022. DOI: 10.19265/kp.2022.2.19.361. Disponível em: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/361. Acesso em: 24 cze. 2024.

Abstrakt

W artykule poruszono problem zaburzeń mo¬dulacji sensorycznej u dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Omówienia problemu dokonano na przykładzie indywidualnego przypadku. W treści przybliżono charakterystyczne zachowania towarzyszące zaburzeniom prze¬twarzania bodźców sensorycznych oraz opisano reakcje, jakie towarzyszą dzieciom, które je przejawiają. Zaproponowano działania pomocowe oraz implikacje dla praktyki.

https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.361
pdf

Bibliografia

Ayres, A.J. (2015). Dziecko a integracja sensoryczna, tłum. J. Okuniewski. Gdańsk: Harmonia Unversalis.

Ayres, J.A. (2016). Południowokalifornijskie testy integracji sensorycznej. Kraków: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Borkowska, M. i Wagh, K. (2010). Integracja sensoryczna na co dzień. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Borkowski, G. (2013). Zaburzenia sensorycznej integracji u dziecka z zespołem Aspergera. Warszawa: Warszawska Firma Wydawnicza.

Charbicka, M. (2015). Dziecko z zespołem Aspergera. Warszawa: Difin.

Cygan, B. (2018). Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju dziecka z autyzmem. Studia Paedagogica, 11, 85‒96.

Cygan, B. (2018). Zaburzenia przetwarzania sensorycznego jako źródło trudności i niepowodzeń szkolnych dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, LXXI, 93‒106.

Jarzombek-Ziemiańska, S. (2020). Znaczenie terapii integracji sensorycznej w funkcjonowaniu dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej (na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 w Bytomiu). Parezja, 2(14), 121‒129. DOI: 10.15290/parezja.2020.14.10.

Kranowitz, C.S. (2012). Nie-zgrane dziecko. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Maas, V.F. (1998). Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, tłum. E. Grzybowska, Z. Przyrowski, i M. Ślifirska. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Masgutov, D., Akhmatowa, N. i Krasowska, A (2018). MNRI Terapia neurotaktylna dr Svetlany Masgutovej. Metoda pracy z dziećmi i dorosłymi z wyzwaniami oraz neurodeficytami w psychoruchowym rozwoju. Warszawa: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej.

Miller, L.J. (2016). Dzieci w świecie doznań. Jak pomóc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego? Gdańsk: Harmonia.

Przyrowski, Z. (2015). Kwestionariusz rozwoju sensomotorycznego. Warszawa: Empis.

Rynkiewicz, A. (2009). Zespół Aspergera. Gdańsk: Harmonia.

Yack E., Aquilla P. i Sutton S. (2014). Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną, tłum. A. Zbróg. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2022 Konteksty Pedagogiczne

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.